Magyarorsz?g a 20. sz?zadban

1,950 Ft

Szerkesztette: B?nkuti G?bor, D?v?nyi Anna, G?zsy Zolt?n

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Sorozat: ?rk?dia Kisk?nyvt?r, T?rt?nelem 2.
ISSN 2559-8775
ISBN 978 963 467 019 3
Megjelen?s: 2019
Nyelv: magyar
Terjedelem: 112 o.
M?ret: 117×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Az ?rk?dia Kisk?nyvt?r t?rt?nelmi sorozat?nak m?sodik k?tete a 20. sz?zadi magyar t?rt?nelemre f?kusz?l. Az ?r?sokban a t?rt?nelem folyamat-jellege a politikat?rt?neti cez?r?kon ?t?vel? t?rsadalmi ?s gazdas?gi v?ltoz?sok bemutat?s?val t?rul fel, a relev?ns t?rt?neti ?rt?kel?st el?seg?t? ?j fogalomk?szlet seg?ts?g?vel ?s szintetiz?l? jelleggel. Az esem?nyek ?hossz? id?tartamban? val? szeml?lete az oks?gi viszonyok hierarchi?j?t is ?trendezi ?s lehet?s?get ad a t?rt?neti ?rt?kel?sre, illetve a k?vetkezm?nyek ?s hat?sok ?rtelmez?s?re. A ?r?vid? 20. sz?zadi magyar t?rt?nelem fontos korszakainak megjelen?t?s?n t?l ?gy az egyes peri?dusok k?z?tti kapcsolat, a politikat?rt?neti cez?r?kkal fel nem szabdalhat? folyamatok is ?rz?kelhet?v? v?lnak.

Készleten