Manfred von Richthofen: A v?r?s harci pil?ta (Der rote Kampfflieger)

3,900 Ft

Von Richthofen, a V?r?s B?r? az els? vil?gh?bor? legsikeresebb vad?szpil?t?ja volt, 1918. ?prilis 21-?n bek?vetkezett hal?l?ig nyolcvan igazolt l?gigy?zelmet aratott. Ez a k?nyv Richthofen ?n?letrajz?nak tekinthet?. Az ifj? katona saj?tos, bens?s?ges, k?nnyed st?lusban sz?mol be ?let?nek esem?nyeir?l, mik?zben a N?met Birodalom legismertebb ?s az egyik legnagyobb h?bor?s h?s?v? v?lik. A m? c?me ?s Richthofen beceneve rep?l?g?peinek sz?n?re utal. A v?r?sre festett masina a v?djegy?v? v?lt, hiszen nem csak a h?res h?romfedel? Fokker Dr. I, amivel csup?n a k?nyv meg?r?s?t k?vet?en rep?lt, hanem sz?mos kor?bbi g?p?t is ilyen sz?n?re festett?k. Roppant izgalmas olvasm?ny, amelyben egyfel?l betekinthet?nk egy ifj?, katonai p?ly?ra l?p? arisztokrata ?let?be a XX. sz?zad legelej?n, m?sfel?l pedig szemtan?i lehet?nk egy teljesen ?j fegyvernem megsz?let?s?nek ?s els? sz?rnypr?b?lgat?sainak a h?bor? viszontags?gai k?zt. Ford?t?sunk az 1917-ben megjelent eredeti, els? n?met kiad?son alapul. Kiad?nk h?bor?s eml?kirat-sorozat?nak els? k?tete.
Terjedelem: 269 oldal
Bor?t?: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt, v?szon bor?t?s
ISBN: 978-963-12-3506-7
Nyelv: Magyar
Kiad?s ?ve: 2015
Illusztr?ci?: fekete-feh?r fot?k
Kiadta: Disciplina Kiad?

Készleten