Marchut R?ka: T?r?spontok, A Budapest k?rny?ki n?mets?g m?sodik vil?gh?bor?t k?vet? felel?ss?gre von?sa ?s annak el?zm?nyei (1920-1948)

1,500 Ft

Marchut, R?ka?(2014)?T?r?spontok. A Budapestk?rny?ki n?mets?g m?sodik vil?gh?bor?t k?vet? felel?ss?gre von?sa ?s annak el?zm?nyei (1920-1948)).?MTA T?rsadalomtudom?nyi Kutat?k?zpont – Magyar T?rt?nelmi T?rsulat – Buda?rsi Passi? Egyes?let, Budapest. ISBN 978-963-08-8451-8

 

A k?nyv a Budapest k?rny?ki n?mets?g m?sodik vil?gh?bor?t k?vet? t?rt?net?t mutatja be. Az el?zm?nyek a k?t vil?gh?bor? k?z?tti id?szakra ?s a m?sodik vil?gh?bor? kor?ra ny?lnak vissza. A k?tet – amely egy megv?dett doktori disszert?ci? – hat Pest megyei telep?l?s (Buda?rs, Csob?nka, Dunabogd?ny, Nagykov?csi, Pilisszentiv?n, Vecs?s) p?ld?j?n kereszt?l mutatja be a magyarorsz?gi n?metek 1946 ?s 1948 k?z?tti N?metorsz?gba val? kitelep?t?s?t. Ugyanakkor tartalmazza a hat telep?l?s 1920 ut?ni politika- ?s t?rsadalomt?rt?net?t is, valamint orsz?gos ?s nemzetk?zi kitekint?st is ad, teh?t kor?ntsem csak helyt?rt?neti ?rt?k?. A k?nyv forr?smell?kletet is tartalmaz ?s r?vid angol ?s n?met nyelv? ?sszefoglal? tal?lhat? a v?g?n.

Kiad?:

BUDA?RSI PASSI? EGYES?LET

 

Kiad?s ?ve:

2014

 

ISBN:

9789630884518

 

Terjedelem:

408 oldal

Készleten