Marczi Mih?ly: A P?csi Keszty?gy?rt?l a Hunor Rt-ig

3,800 Ft

A k?tet szerz?je, Marczi Mih?ly 1938-ban sz?letett Monyor?don. K?z?piskol?it P?csett, a Nagy Lajos Gimn?ziumban v?gezte, 1956-t?l a P?csi Keszty?gy?rban? ? elsaj?t?tva a szab?sz szakm?t ?, 1963-ig keszty?szab?szk?nt dolgozott, majd 1964-ben b?rkonfekci?-ipari technikumot, k?s?bb, 1987-ben menedzseri tanfolyamot v?gzett. 1963-t?l a keszty?gy?r szem?lyzeti oszt?ly?nak oktat?si el?ad?ja, 1964-t?l az 1. sz?m? Gy?r vezet?je, gy?rigazgat?ja, majd az ?j, 2. sz?m? Gy?r igazgat?ja, 1985-t?l a V?llalati Tan?cs eln?ke. 1991?1992-ben a Hunort?l lev?l?, ?n?ll? Penta Keszty?gy?r igazgat?ja. 1993- ban megalap?totta a Gant Kft-t, a c?g ma csal?di v?llalkoz?sk?nt m?k?dik. T?bb Kiv?l? Dolgoz? kit?ntet?s, ?s a Munka ?rdemrend ez?st fokozat?nak birtokosa. 2015-ben Keszty?s M?zeumot hozott l?tre P?csett, a Munk?csy Mih?ly utc?ban, majd a c?g ?tk?lt?z?se ut?n a Ferencesek utc?ja 17. sz?m alatti P?csi Keszty? M?rkabolt helysz?nen tev?keny r?szt v?llalt a Janus Pannonius M?zeum ?s a Gant P?csi Keszty? Kft. k?z?s ki?ll?t?s?nak l?trehoz?s?ban. A szerz? a k?tetben a p?csi keszty?gy?r ?llamos?t?s ut?ni id?szak?r?l ad ?ttekint?st.

Készleten