M?rfi Attila (szerk.) Cig?nysors I.

5,000 Ft

A 2003-ban megalakult Emberh?za Alap?tv?ny ?s a Cig?ny Kultur?lis ?s K?zm?vel?d?si Egyes?let k?z?s v?llalkoz?s?nak, A cig?nys?g t?rt?neti m?ltja ?s jelene c?mmel megrendezett h?rom t?rt?neti konferenci?j?nak az el?ad?sait, ?rtekez?seit olvashatja e lapokon az ?rdekl?d? olvas?.
A baranyai, illetve a magyarorsz?gi cig?nys?g t?rt?net?nek bizonyos r?szleteit taglal? el?ad?sok, kieg?sz?lve a region?lis ?s orsz?gos folyamatokkal, kell? betekint?st ny?jtanak a cig?nyok ?s a magyarok egy?tt?l?s?nek k?l?nb?z? szakaszaiba. Ugyanakkor ?hatatlanul is felsz?nre ker?lnek a negat?v jelens?gek is; az ?vsz?zados elmaradotts?g s?lyos k?vetkezm?nyei, az el??t?letekt?l terhelt cig?ny sors neh?z korszakai, a t?rsadalmi kirekesztetts?g k?vetkezm?nyei. A tanulm?nyk?tet nem tud v?laszt adni a cig?nys?got ma is s?jt? s?lyos probl?m?kra, de ?szint?n ?s leplezetlen?l t?rgyalja a cig?ny sors val?s okait, fel tud villantani ?rt?krendeket az egyedi cig?ny kult?ra k?l?nb?z? ter?leteir?l.
?
Le?r?sA Cig?nys?g t?rt?neti m?ltja ?s jelene, k?l?n?s tekintettel a d?l-dun?nt?li r?gi?ra?(2003-2005) c?m? konferenci?k v?logatott el?ad?sai

ISBN 963 86451 3 x
Kiad?: Cig?ny Kultur?lis ?s K?zm?vel?d?si Egyes?let, P?cs
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 280 oldal.
M?ret: 162×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten