Marie-Madeleine De Cevins: Koldul?rendi konfraternit?sok a k?z?pkori Magyarorsz?gon (1270 K. – 1530 K.)

3,500 Ft

A koldul?rendi konfraternit?sok t?rt?nete a kutat?s egyik mostohagyermeke. Olyan, nehezen megfoghat? lelkis?ggel kapcsolatos t?ma, amely valahol az ?dv?z?l?st el?seg?t? k?zvet?t?i szerep, az elhunytakr?l t?rt?n? megeml?kez?s ?s a kegyes t?rsulatok k?z?tt f?l?ton helyezkedik el. Marie-Madeleine de Cevins k?tete hi?nyp?tl? munka, ugyanis a k?z?pkori ferencesek, domonkosok, ?goston-rendi remet?k, karmelit?k ?ltal ?letre h?vott konfraternit?sokr?l kor?bban nem sz?letett ?tfog? jelleg? feldolgoz?s. A szerz? a k?s? k?z?pkori vall?soss?g e fontos csatorn?j?t sz?mos aspektusb?l vizsg?lta, ?gy t?bbek k?z?tt arra is v?laszt kapunk, hogy a koldul?rendi k?z?ss?gek ?s a h?vek milyen elv?r?sokat t?masztottak egy-egy konfraternit?ssal szemben. A k?nyv f?ggel?k?ben elhelyezett t?bl?zatok, grafikonok ?s t?rk?pek, eredeti forr?ssz?vegek, a mutat?, valamint az illusztr?ci?k k?nny?tik meg a munka haszn?lat?t, teszik szeml?letess? az alapos forr?sfelt?r?sra ?p?l? r?szletes elemz?st. Marie-Madeleine de Cevins (1965) a franciaorsz?gi Universit? de Rennes 2 egyetem professzora. F? kutat?si ter?lete a k?z?p-eur?pai, els?sorban magyarorsz?gi egyh?zt?rt?net, ezen bel?l legink?bb a koldul?rendekkel foglalkozik. A nyugat-franciaorsz?gi egyetemk?zi kutat?k?zpont munkat?rsa (Centre de Recherches Historiques de lOuest, CERHIO), jelenleg a k?z?p- eur?pai koldul?rendi gazd?lkod?ssal foglalkoz? nemzetk?zi kutat?si projekt egyik vezet?je. Publik?ci?i francia ?s angol nyelv mellett r?szben magyarul is hozz?f?rhet?ek, rendszeresen publik?l Magyarorsz?gon, ugyanis magyarul is kiv?l?an besz?l. Haz?nkban az els? k?tete 2003-ban jelent meg Az Egyh?z a k?s?-k?z?pkori magyar v?rosokban c?mmel.

Készleten