M?r? Endre G?bor: P?cst?l B?csig kit?r?kkel – ?letem nyolc ?vtized?nek ?llom?sai

3,500 Ft

Kiad?:
Oldalak sz?ma:
306
Bor?t?:
RAGASZTOTT, KEM?NYT?BLA
S?ly:
500 gr
ISBN:
9786155497858
Nyelv:
MAGYAR
Kiad?s ?ve:
2016
Kedves Olvas?! ?n egy p?csi sz?let?s? orvos kalandos, esem?nyekben gazdag ?let?tj?nak t?rt?net?t tartja kez?ben. A szerz? ?n?letrajza els? r?sz?ben a gyermeki szem nyitotts?g?val v?zolja sz?l?v?rosa szoros k?rnyezet?nek minden apr?, sz?m?ra izgalmas r?szlet?t, ?pp?gy, mint a 20. sz. els? fel?re jellemz? polg?rcsal?di ?s t?rsadalmi ?let mozzanatait. A meghitt k?rnyezetben a t?rsadalmat megr?z? esem?nyek, h?bor?, forradalom, diktat?rikus rezsim ellen?re egy?ni l?t?nek t?rt?n?sei nyugodt mederben zajlanak. Kr?zisek, megr?zk?dtat?sok n?lk?l g?rd?l?kenyen, harm?nikusan k?vetik egym?st az esem?nyek, mik?zben ? cselekszik, figyel, regisztr?l ?s v?r, mintha er?t gy?jtene egy k?s?bbi, kih?v?sokkal teli ?letszakaszra.
28 ?ves kor?ban v?ratlan esem?nyek kimozd?tj?k ?t r?gi f?szk?b?l, felforgatj?k bels?, kiegyens?lyozott vil?g?t ?s ?j, ismeretlen k?rnyezetbe rep?tik, elind?tva ezzel egy ?lland? helyzetv?ltoz?sb?l, ?j k?rnyezeti ?s t?rsadalmi t?nyez?kkel val? konfront?ci?b?l ?ll? ?letperi?dust. A szerz? mindennapjair?l sz?l? besz?mol?ja ?ltal inform?ci?t kapunk k?l?nb?z? eur?pai, afrikai, k?zel-keleti orsz?gokr?l, azok t?rsadalmi rendszereir?l, tal?lkozunk extr?m kl?mabehat?sokkal, betegs?gekkel, osztozhatunk szakmai feladatokkal val? k?zdelm?ben, azok sikeres kivitelez?s?ben ?s tan?i lehet?nk a csal?di p?rkapcsolattal j?r? k?lcs?n?s seg?ts?gny?jt?s minden neh?zs?get legy?z?, teremt? erej?nek.
Mi?rt v?llalja az ember a sors kih?v?s?t, maga m?g?tt hagyva az otthon, a haza biztons?g?t, hogy kir?ppenve a nagyvil?gba szemben?zzen az ismeretlennel j?r? vesz?lyekkel, gy?k?rtelens?ggel? Val?ban csak a saj?t, egy?ni boldogul?sa, a jobb ?let rem?ny?ben teszi? Vagy tal?n – a sors eszk?zek?nt – valamilyen tudatalatti, bels? k?nyszer, hivat?studat ir?ny?tja? Val?j?ban minden embernek k?ldet?se van, feladatai, melyeket az ?lete sor?n meg kell oldania. Hogy az itt el?nk kit?rulkoz? ?let?t 84 ?ve sikeres volt-e vagy nem, ?t?lje meg a kedves Olvas?.

Készleten