Michael Landgraf: Alkot? gyermekbiblia + m?dszertani f?zet

Bibliai t?rt?netek tan?t?s?hoz ?j m?dszert kital?lni nem k?nny?. Sok j? ?s kev?sb? alkalmas m?dszert fejlesztettek m?r ki, amelyeket hosszabb-r?videbb ideig alkalmaztak is a katek?zisben. Napjainkban a szakmai ?tkeres?s ?kumenikus t?rekv?s, a t?rt?nelmi egyh?zak szakemberei ?ltal ?ssze?ll?tott m?dszertani anyagok k?lcs?n?s ?rdekl?d?sre tarthatnak sz?mot.

K?nyv?szeti adatok:

 

  • Terjedelem: 184 oldal
  • K?t?s: karton?lt, spri?lf?z?tt
  • ISBN: 9786155579097

Ismertet?

 

Michael Landgraf Alkot? gyermekbibli?j?t, mely 160 oldalon mutatja be az ? ?s ?jsz?vets?g jeleneteit, nagy ?r?mmel adjuk a magyar csal?dok, katek?t?k, hittan?rok ?s gyerekek kez?be. A vil?g sz?mos orsz?g?ban jelent meg 2007 ?ta. Leford?tott?k angol, francia, holland, norv?g, portug?l, orosz, lett ?s kirgiz nyelvekre.
A k?nyvet fellapozva, els? pillant?sra csak ?res lapokat l?tunk, de alaposan megvizsg?lva felfedezhetj?k, hogy ?jszer? ?s eredeti megk?zel?t?si m?dja mennyi lehet?s?get rejt mag?ban.
A k?tet mell? ?ssze?ll?tott m?dszertani f?zet sz?mtalan ?tletet k?n?l egy?ni ?s k?z?ss?gi munk?hoz is.
A k?tet magyar kiad?s?ra Michael Landgraf egy?ttm?k?d?s?vel, valamint a Deutsche Bibelgesellschaft ?s a Calwer Verlag sz?ves enged?ly?vel ker?lhetett sor.

A szerz?r?l:
Michael Landgraf evang?likus lelk?sz, elismert ?s n?pszer? szakembere a vall?spedag?gi?nak. 1999 ?ta vezeti a neustadti evang?likus vall?spedag?giai int?zetet. Szakter?lete a bibliai didaktika, a helyt?rt?net ?s egyh?zt?rt?net, valamint a vall?sk?zi p?rbesz?d ?s katek?zis kapcsolata.