Michelisz Ferenc: Somberek k?zs?g m?ltja ?s jelene

5,400 Ft

Somberek a 13. sz?zad v?g?t?l l?tez? telep?l?s, amely a t?r?k h?dolts?g alatt eln?ptelenedett. A t?r?k id?k v?g?n r?cok (szerbek) telepedtek itt meg, majd az 1740-es ?vekt?l jelent?s sz??m? n?met telepes k?lt?z?tt a helys?gbe, amely a 18. sz?zad v?g?re n?met t?bbs?g?v? is lett.
A 20. sz?zad viharai Sombereket is el?rt?k. A vil?gh?bor?k a ki- ?s betelep?t?sek ?talak??tott?k a k?zs?g ?s a k?z?ss?g ?let?t. A Bukovin?b?l ?rkezett sz?kelyek ?s a Felvid?kr?l, J?ka k?rny?k?r?l sz?rmaz?k ?j otthonra leltek itt ?s m?ra egy ?leter?s k?z?ss?gg? ?tv?z?dtek.
Somberek saj?tos, k?l?nleges sz?nfolt a baranyai telep?l?sek sor?ban. A hagyom?ny?tisztelet ilyen er?teljes megnyilv?nul?s?val az orsz?gban is kev?s helyen tal?lkozhatunk.
Michelisz Ferenc – k?tnyelv? – k?tete ugyancsak egy ig?nyes ?tv?zet: tisztelg?s az ?s?k eml?ke el?tt ?s a telep?l?s mai ?let?nek, ?letter?nek autentikus megjelen?t?se. M?lt ?s jelen szerves egys?gben. ?Szellemi leletment?s” (sz?mos arch?v felv?tellel illusztr?lva) ?s a jelen eredm?nyeinek hiteles meg?r?k?t?se egyben.
A Somberek t?rt?net?t, kult?r?j?t (a telep?l?s ?let?nek szinte minden ter?let?t) bemuta?t? k?tet v?llaltan elfogult, hiszen a szerz? sz?l?faluj?r?l ?r. Ugyanakkor a mozaikokb?l ?ssze?ll?tott k?tet els?sorban szakmai ?s nyelvi ig?nyess?ge folyt?n kiemelkedik a helyt?rt?neti munk?k sor?b?l, helyieknek ?s a k?lf?ld?n ?l?knek egyar?nt haszn?ra, ?p?l?s?re szolg?l.
?
Le?r?sISBN 9789630624626
Kiad?: Somberek K?zs?g ?nkorm?nyzata
Megjelen?s: 202009
Nyelv: magyar, n?met
Terjedelem: 464 oldal.
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Aj?nl?s9
El?sz?10
Bevezet?s11
KALANDOZ?S A M?LTBA – R?vid t?rt?neti ?ttekint?s13
Somberek K?zs?g pecs?tje33
K?zs?g?nk c?mere34
TUDNIVAL?K36
A K?pvisel?test?let36
A K?rjegyz?s?g37
A N?met Kisebbs?gi ?nkorm?nyzat37
K?zs?g?nk d?szpolg?rai38
?Rosa Schmich” Somberek K?zs?g?rt Alap?tv?ny39
Egyes?letek, civil szervez?d?sek41
Ismert szem?lyis?gek47
A FALU ?S LAK?I50
Magyarok50
A t?bbi etnikum52
Szerbek52
N?metek55
Kegyes sors62
Sz?kelyek65
Felvid?kiek70
K?ZS?G?NK NEVEZETESS?GEI75
A R?mai Katolikus Templom75
A regi rom86
A Szentk?t88
A r?gi temet? k?poln?ja91
A K?lv?ria92
A Szerb Templom93
A Sauska kast?ly97
A volt Mirbach kast?ly102
A Gran?rium106
INT?ZM?NYEK110
Az iskolarendszer ?s az oktat?s t?rt?neti ?ttekint?se110
Az ?voda t?rt?nete124
A Hagyom?nyok H?za130
A Caritas K?zpont131
Az Eg?szs?g?gyi K?zpont132
A Termel?sz?vetkezeti Csoportt?l – a ZRt-ig134
A M?vel?d?si H?z138
A M?vel?d?si H?z ?s csoportjai142
Egy kis vet?t?st?rt?net152
KULT?RT?RT?NETI ?TTEKINT?S152
Egyes?letek ?s olvas?k?r?k r?gen157
EML?KM?VEK165
Az I. Vil?gh?bor?s Eml?km?165
A II. Vil?gh?bor?s Eml?km?167
A r?gi 1848-as Eml?km?170
Az ?j 1848-as Eml?km?170
A kopjafa171
A Meghurcoltak ?s Kitelep?tettek Eml?km?ve172
A Millenniumi Eml?kpark174
Az 1956-os Eml?km?177
SZOBROK182
A Ncpomuki Szent J?nos szobor182
A Szent Fl?ri?n szobor183
Heinrich Heine szobra184
A K?ZS?G R?GI ?S ?J KERESZTJEI184
K?POSZLOPOK186
A K?OLT?R187
TEMET?K187
A r?gi katolikus temet?187
A szerb temet?189
A zsid? temet?189
Az ?j temet? ?s a ravataloz?190
A lelkip?sztorok s?rjai191
?P?LETEK192
A K?zs?gh?za192
A T?jh?z193
A tsz volt irodah?zai193
Fav?zas n?met paraszth?zak194
A Sportkomplexum195
A R?mai Katolikus Pl?b?nia197
A Posta197
A Szoci?lis Otthon199
A Takar?ksz?vetkezet201
A Gy?gyszert?r201
Az egykori Tejcsarnok202
Volt egyszer egy B?lcs?de is203
A Varroda
Erd?f?ld – Puszta205
A T?zolt?szert?r206
A T?rpev?zm?207
A Szennyv?ztiszt?t?209
A G?zeloszt?210
Az Olajt?rol?211
A patakmalmok211
A g?meskutak213
AZ EMBERI ?LET FORDUL?I214
A sz?let?s214
A lakodalom216
A temet?s225
SZOK?SOK229
A farsang id?szaka229
M?jusfa229
A kisb?cs? ?s a nagyb?cs?231
Zar?ndoklatok234
Kar?csony237
P?sztorj?t?kok239
Diszn?v?g?s, diszn?tor242
F?GGEL?K-MELL?KLETEK245
A Sombereki Urb?rium245
A k?zs?g r?gi d?l?nevei248
Sombereki k?peslapok249
Rajzok Somberekr?l252
NEMZETK?ZI KAPCSOLATOK254
T?RK?PEK256
UT?SZ?260
SOMBEREK R?GEN ?S MA261
FELHASZN?LT FORR?SM?VEK267

Készleten