Mike Val?ria: Mike (M?dl) J?nos ?s kora 1905?1981

5,500 Ft

A k?t vil?gh?bor? k?z?tti korszak Magyarorsz?gon kev?sb? ?s sokszor t?vesen van meg?t?lve. A jelen k?nyv, Mike (M?dl) J?nos ?s kora (1905-1981), ennek a kornak egyik jelent?s mozgalm?t ?s programj?t igyekszik megvil?g?tani, ?s bemutatni annak vezet? szem?lyeit ?s munk?sait. A szerz?, Mike Val?ria, a le?nya annak a szer?ny ?s kiv?l? egy?nis?gnek, Mike J?nosnak, aki a Magyar Kolping Mozgalomnak egyik odaad?an ?ldozatos k?pvisel?je ?s terjeszt?je volt. Ez?rt a csal?di hagyom?nyban fellelhet? iratokb?l ?s szem?lyes tapasztalatb?l k?pes felv?zolni azt a mozgalmat, amelyik a magyar ipari munk?s fiatalokat volt hivatva ?sszefogni ?s tev?keny szerepre nevelni a magyar t?rsadalomban.
?
Le?r?sA Magyar Kolping Mozgalom ?s tov?bbi t?rekv?sek a szabads?g szolg?lat?ban

ISBN 9789639662520
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2010
Terjedelem: 709 oldal
M?ret: 168×238 mm
K?t?s: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Kolping Adolf majd sz?z ?vvel azel?tt ?lte meg N?metorsz?gban, K?lnben az ipari munk?s-r?teg sors?t, ?s igyekezett rajta seg?teni, megalap?tva a Katolikus Leg?nyegyletet, mely rohamosan terjedt el Eur?p?ban ?s Amerik?ban. ?gy t?rt?nt Magyarorsz?gon is, ahol Kolping szem?lyesen alap?totta meg 1856-ban az els? leg?nyegyletet. Kolping meg?rezte ?s azt?n tett? v?ltotta a munk?sifj?s?g sz?ks?ges el?k?sz?t?s?t az ?j gazdas?gi korszakra. Amikor II. J?nos P?l p?pa Kolping Adolfot 1991-ben boldogg? avatta, ?t a Rerum Novarum, XIII. Le? p?pa 1891-ben megjelent enciklik?ja el?fut?r?nak nevezte. Az els? vil?gh?bor? puszt?t?sai ut?n ez az annyira sz?ks?ges gondolat ?s mozgalom ?jra?ledt Magyarorsz?gon, amikor egy megcsonk?tott orsz?g kereszt?ny szellem? ?jj??p?t?s?hez k?l?nb?z? mozgalmak indultak el. XI. Pius p?pa Quas Primas enciklik?ja r?ir?ny?totta a figyelmet Krisztus orsz?g?nak szoci?lis probl?m?ira, ?s megalapozta az Actio Catholica keret?n bel?l azoknak a mozgalmaknak a megszervez?s?t, melyek hivatva voltak ezeket a probl?m?kat a t?rsadalom meg?j?t?s?val kapcsolatban megold?shoz seg?teni. Teljesen ebben a szellemben folytatta ?s fejlesztette munk?j?t a Kolping Mozgalom az ipari munk?sifj?s?g k?r?ben, ?s indult el a KALOT a paraszt-ifj?s?g bekapcsol?s?ra a t?rsadalom kereszt?ny ?jj??p?t?s?re.
A Kolping ?ltal elind?tott mozgalom magyarorsz?gi ?jj?szervez?s?hez ?s ir?ny?t?s?hoz kapcsol?dik Mike J?nos ?lete ?s szerepe a Katolikus Leg?nyegyletben v?gzett alapvet? munk?j?val. Term?szetesen m?s kiv?l? egy?nis?gek is megjelennek ebben a t?rt?neti kork?pben, akiket a szerz? kiskor?ban az otthon hallottakb?l ismert. Ez?rt k?nyve igyekszik kit?lteni azt az ?rt, melyet a k?t vil?gh?bor? k?z?tti id?szakban a legt?bben f?lre?rt?sekkel ?s hib?san ?rt?kelnek. Ha a m?sodik vil?gh?bor? kimenetele nem vetett volna v?get ezeknek a kezdem?nyez?seknek (Kolping Leg?nyegylet, KALOT Mozgalom stb.), eg?sz m?sk?pp alakulhatott volna Magyarorsz?g t?rsadalmi k?pe. De m?g ?gy is tanulhatunk az elm?lt id?k programjaib?l ?s ?ldozatos vezet? szem?lyeiknek ?let?b?l, m?g ha n?mileg m?sk?ppen is kell manaps?g megfogalmazni a feladatot. Mike J?nos ?s t?rsai p?ld?t adnak a k?vetkez? nemzed?knek, hogy hogyan kell felvir?goztatni egy orsz?g minden t?rsadalmi r?teg?t a szebb j?v? rem?ny?ben. Ennek bemutat?s??rt k?sz?net illeti a szerz?t ?s az lenne a legszebb jutalma, ha Magyarorsz?gon egyszer megval?sulna Krisztus szoci?lis orsz?ga.
Mikl?sh?zy Attila, SJ a k?lf?ld?n ?l? magyarok ny. p?sp?ke

Készleten