“Mindent elvettek t?l?nk” Sv?bsors Barany?ban

1,800 Ft

Ez a k?nyv az eredeti tervek szerint csal?di kr?nikak?nt jelent volna meg mind?ssze n?h?ny p?ld?nyban azzal a c?llal, hogy a himesh?zi sz?rmaz?s? nagymam?m, H?y Katalin ?let?nek legfontosabb mozzanatait, eml?kk?peit meg?r?k?tse az ut?dok sz?m?ra. D?d- ?s nagysz?leim ?let?ben ugyanis meghat?roz? szerepet j?tszott a m?sodik vil?gh?bor? ut?ni id?szak. Gyerekkoromban mes?k mellett az ? t?rt?neteiket hallgattam a telepesekr?l, a meghurcoltat?sokr?l. Sosem fogom elfelejteni d?dnagyany?mat, aki ?lete v?g?hez k?zeledve eg?sz nap az ?breszt??r?t cipelte mag?val, att?l f?lve, hogy elveszik t?le. Az anyag ?ssze?ll?t?sakor kezembe akadt k?t r?gi hangfelv?tel, amelyeken m?sik k?t himesi asszony mes?l a telep?t?sek id?szak?r?l. ?gy gondoltam, hogy a h?rom visszaeml?kez?s megd?bbent? ?s szomor? t?rt?netei nagyobb olvas?k?z?ns?g ?rdekl?d?s?re is sz?m?thatnak, ez?rt egy k?tetbe szerkesztettem ?ket.

Le?r?s

G?czi Endr?n? ? Peszt Mikl?sn? ? Hesz P?tern?
Visszaeml?kez?sek

ISBN 9789630803298
Kiad?: szerz?i kiad?s
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 64 oldal
Pdf m?ret: 132×197 mm

 

H?hn Judit

Tartalom

El?sz?5
?Mindent elvettek t?l?nk!??
G?czi Endr?n? H?y Katalin visszaeml?kez?se8
Sz?leim ?s gyermekkorom8
Az ?nnepek Himesen13
H?tk?znapok a faluban15
A m?sodik vil?gh?bor? kezdete18
A betelep?t?sek idej?n21
Csel?dk?nt27
Az ?llamos?t?s ut?n31
Az ?tvenes ?vek ?s az els? h?zass?gom35
A hatvanas ?vek ?s a m?sodik h?zass?gom36
Nagymamak?nt38
Csal?dfa39
?Saj?t f?ld?nk?n voltunk napsz?mosok??
Peszt Mikl?sn? Wigand Erzs?bet visszaeml?kez?se40
?Ez volt a pokol maga itt a faluban??
Hesz P?tern? Schech Erzs?bet a telep?t?sek idej?r?l46
F?nyk?pek?
H?y Katalin eml?kei49

 

 

Készleten