Mindszenty b?boros k?vets?gi levelei az Egyes?lt ?llamok eln?keihez 1956-1971

6,000 Ft

Mindszenty b?boros 1956-1971 k?z?tt a budapesti amerikai k?vets?gen tart?zkodott. Ebben az id?szakban 117 t?telb?l ?ll? levelez?st folytatott az amerikai politikai vezet?ssel, els?sorban a n?gy amerikai eln?kkel: Eisenhower, Kennedy, Johnson ?s Nixon eln?k?kkel. Csak k?t eln?k v?laszolt neki ?r?sban: a katolikus Kennedy eln?k, 1961-ben, amikor ?tvette a korm?nyz?st ?s Nixon eln?k, 1971-ben, a b?boros t?voz?sakor. K?tet?nk m?sodik fele az eredeti angol nyelv? levelek sz?veg?t, els? fele pedig azok magyar ford?t?s?t k?zli. Az els?k?nt itt k?z?lt dokumentumokat sz?mos diplom?ciai irat k?zl?se ?s elemz?se, t?bb t?bl?zat, irodalomjegyz?k ?s a fontosabb szem?lyek ?letrajzi adatai eg?sz?tik ki.
Le?r?sSomorjai ?d?m (szerk.)
Mindszenty b?boros k?vets?gi levelei az Egyes?lt ?llamok eln?keihez 1956?1971

Kiad?: METEM
ISBN 9789639662575
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 800 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Készleten