Moderniz?ci? ?s nemzet?llam-?p?t?s. Haza ?s/vagy halad?s dilemm?ja a dualizmus kori Magyarorsz?gon

3,950 Ft

Szerkesztette: Csibi Norbert ?s Schwarczw?lder ?d?m

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 963 467 031 5
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 260 o.
M?ret: 168 x 238 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt


Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Magyarorsz?gnak imm?r legal?bb k?t ?vsz?zados c?lja, hogy az ?letmin?s?g, a gazdas?gi-ipari, t?rsadalmi ?s kultur?lis fejletts?g tekintet?ben felz?rk?zzon Nyugat-Eur?pa ?llamaihoz. E mellett mindig fontos t?rekv?s volt, hogy a reformkorban megindul? moderniz?ci?s folyamatok kontrollj?t min?l el?bb a magyar nemzet?llam vehesse saj?t kez?be. Ennek el?felt?tele volt a magyar politikai elit m?sik alapvet?, az eg?sz 19. sz?zadot meghat?roz? c?lkit?z?se, hogy Eur?pa etnikailag legink?bb heterog?n orsz?g?t ne ?csak? modern, hanem magyar nemzeti ?llamm? is fejlessze. A modern nemzet?llam el?r?se volt teh?t az a v?gc?l, amellyel mindegyik politikai oldal azonosulni tudott, mind?ssze a legc?lravezet?bb ?t megtal?l?sa tekintet?ben volt k?zt?k k?l?nbs?g.
Az egy?rtelm?, hogy a dualizmus korszak?ban Magyarorsz?g a moderniz?ci? ?s a nemzet?llam-?p?t?s tekintet?ben is ?rt el sikereket. Viszont mind a ?67-es, mind a ?48-as politikai t?bor kapcs?n ? ?s persze a politikai elit ?sszess?g?ben is ? izgalmas k?rd?s, hogy a k?t c?l k?z?l a nemzeti vagy ink?bb a modern ?llam megteremt?s?t r?szes?tett?k-e el?nyben. K?nnyen bel?that?, hogy sz?ks?gszer?en akadtak olyan ter?letek, ahol a k?t t?rekv?s keresztezte, h?tr?ltatta egym?st. Melyek voltak azok a ter?letek a dualizmus kori Magyarorsz?gon, amelyek eset?ben a moderniz?ci? ?s a nemzet?llam ?p?t?s?nek sz?nd?ka tal?lkozott, hol ?rtek el sikereket, illetve hol ker?ltek egym?ssal ellentmond?sba? Milyen alternat?v?k ?lltak rendelkez?sre a neh?zs?gek lek?zd?s?hez? Mikor er?s?tett?k ?s mikor gyeng?tett?k, esetleg lehetetlen?tett?k el egym?st? Hogyan hatottak ezek a t?rekv?sek az egyh?zakra? Mik?nt v?lekedtek err?l a kort?rsak? A k?tetben szerepl? tanulm?nyok ezeknek, a haza ?s/vagy halad?s dilemm?j?t ?vez? k?r?seknek n?h?ny fontos aspektus?t j?rj?k k?r?l.

Szerz?k: ?brah?m Barna, Anka L?szl?, Ifj. Bert?nyi Iv?n, Cieger Andr?s, Csibi Norbert, Csunderlik P?ter, G?l Zolt?n, Hatos P?l, Klestenitz Tibor, Nagy Mariann, P?k Attila, Ress Imre, Schwarczw?lder ?d?m, Spannenberger Norbert, Szendrei ?kos, Sz?kely Tam?s, Tam?s ?gnes, Varga B?lint, V?r?s Katalin

Elfogyott