Moln?r Antal: A katolikus egyh?z a h?dolt Dun?nt?lon

2,500 Ft

A szerz? ebben a k?tet?ben ?j szempontok alapj?n k?zel?ti meg a h?dolt Magyarorsz?g t?rt?net?t. Egyr?szt egy eddig ?n?ll?an ritk?n vizsg?lt r?gi?t, a Dun?nt?l t?r?k uralom al? ker?lt ter?let?nek eg?sz?t tanulm?nyozta, m?sr?szt pedig t?r?k h?dolts?g t?rt?net?nek egyik legkev?sb? ismert elem?t, a katolikus egyh?z h?dolts?gi szerep?t kutatta. Munk?ja sor?n els?sorban az int?zm?nyek m?k?d?s?re ?sszpontos?totta figyelm?t: monografikus ig?nnyel t?rta fel a jezsuita ?missio turcica? ?llom?sainak: a p?csi, veszpr?mi ?s andocsi rendh?zaknak, valamint a pesti bosny?k ferences rezidenci?nak a hist?ri?j?t. A misszi?s int?zm?nyek t?rt?net?n kereszt?l t?rgyalja a katolikus egyh?z h?dolts?gi jelenl?t?nek sz?mos k?rd?s?t: a p?sp?k?k ?s egyh?zmegy?j?k k?z?tti kapcsolatokat, az egyh?zi ad?ztat?st, a vil?gi paps?g ?s a licenci?tusok m?k?d?s?t, az oktat?si ?s m?vel?d?si t?rekv?seket, a felekezetek ?s etnikumok k?z?tti ?rintkez?seket ?s a muszlim-kereszt?ny egy?tt?l?st. Az egyh?zt?rt?netet a h?dolts?g t?rt?net?nek eg?sz?be ?gyazva a k?tet lapjain kirajzol?dnak a dun?nt?li h?dolts?g eddig alig ismert saj?toss?gai, mindenekel?tt a magyar-d?lszl?v, illetve kereszt?ny-muszlim egy?tt?l?s sz?mos aspektusa. A t?r?kkor-kutat?sunk ?ltal kor?bban megrajzolt h?dolts?g-k?p az alf?ldi viszonyokt?l t?bb szempontb?l er?teljesen k?l?nb?z? dun?nt?li adotts?gok bemutat?sa r?v?n v?lhat sokkal ?rnyaltabb

Elfogyott