Moln?r Imre: Az igazs?g szabadd? tesz

3,500 Ft

Mivel ?rdemelte ki ezt a sz?rny? b?nt?nyt Jerzy atya? Tal?n b?n?z?, gyilkos vagy terrorista volt? Sz? sincs ilyesmir?l. Popiehiszko atya puszt?n a katolikus egyh?z h?s?ges papja volt, aki Krisztus szolg?jak?nt a saj?t ?s mindazok m?t?s?g?t v?dte akik vele egy?tt elnyom?st ?s megal?ztat?st szenvedtek. Mert a hit, az Evang?lium az emberi m?lt?s?g ?s a szabads?g fogalma nem egyeztethet? ?ssze a marxista ideol?gia l?nyeg?vel. Ez?rt z?dult re? Isten ellens?g?nek, az emberis?get leig?z? ?nagy hazugnak” puszt?t? haragja, aki gy?l?li az igazs?got ?s a hazugs?got terjeszti a vil?gban. Mik?nt az a t?rt?nelemben id?nk?nt megesik, ezekben az ?vekben Eur?pa nagy r?sz?n az emberek elm?j?nek vil?goss?g?t elhom?lyos?totta a s?t?ts?g ?s a j?t rosszal helyettes?tette. ?gy ez a szeretett lengyel f?ld is a terror, a szolgas?g ?s az ?lnoks?g orsz?ga lett. Krisztus evang?lium?t, az ?let ?s a szents?g szav?t felv?ltotta a gy?l?let ?s a hal?l perverz tan?t?sa. Haz?tokra a gonoszs?g cunamija csapott le.[…] Jerzy atya nem engedett a cs?b?t?snak, s nem t?r?d?tt bele, hogy ilyen hal?lt?borban ?ljen. Puszt?n az igazs?g, az igazs?goss?g ?s a szeretet fegyver?vel pr?b?lta visszak?vetelni az ?llampolg?ri ?s papi lelkiismereti szabads?got. De a ront?st hoz? ideol?gia nem b?rta elviselni az igazs?g ?s az igazs?goss?g f?ny?t. Ez?rt ?ld?zte, tart?ztatta le majd brut?lisan megk?nozta ezt a v?dtelen k?pl?nt, akit v?gs? gyal?zatk?nt cissze- k?t?zve v?zbe vetett, b?r az m?g ?letben volt. Elrabl?i, akik az ?letet a legkisebb m?rt?kben sem tisztelt?k, b?szk?n v?llalt?k fel hal?l?t. Mag?ra hagyt?k, mik?nt n?melyek az ?llat tetem?t dobj?k el. Test?t csak t?z nap m?lva tal?lt?k meg. […] E fiatal papnak az ?ldozata az?rt nem jelent veres?get, mert az elk?vet?k az Igazs?got nem voltak k?pesek meg?lni. V?rtan?nk tragikus hal?la ez?rt az emberi sz?vek Evang?liumhoz val? megt?r?s?nek folyamat?t ind?totta el.
Le?r?sBoldog Jerzy Popieluszko lengyel m?rt?rpap ?lete ?s hal?la

Kiad?: METEM
ISBN 9789639662490
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 220 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten