Moln?r Imre (szerk.): Kegyelem ?letfogytig

2,000 Ft

Megrend?t? dokumentumk?tetet tart kez?ben az Olvas?. S?lya a n?met koncentr?ci?s t?borokat megj?rt rabok visszaeml?kez?seihez m?rhet?. A ,?(egyelem ?letfogytig? c?m?, k?nyvben, a felvid?ki magyars?g m?ig kell?en nem ismert m?rt?rpolitikus?nak, Esterh?zy J?nosnak szenved?st?rt?net?vel ismerkedhet?nk meg. ?r?ja a mellette testv?ri h?s?ggel kitart? ?s t?volb?l egy?ttszenved? h?ga, Mariska. Mik?zben e Veronika-lelk?let? asszony napl?j?t, leveleit olvassuk, lapr?l lapra haladva kapunk leck?t ?s tan?s?gt?telt a hithez ?s szabads?ghoz val? ?llhatatos ragaszkod?sr?l, a rideg b?rt?nfalakat is ?tmeleg?teni k?pes szeretetr?l. K?t ember szabads?gra ?h?toz?, a kommunista diktat?ra g?zs?ban t?rt?n? verg?d?s?b?l ?gy rajzol?dik ki el?tt?nk a csehszlov?kiai magyars?g, s egyben egy eg?sz t?rsadalom rab-sorsa is. A magyars?g szellemi vezet?j?t, Esterh?zy J?nost 1947-ben Pozsonyban hal?lra ?t?lt?k, de ott a b?rt?nr?csok m?g?tt is az embers?g ?s ?letszents?g olyan fok?ra jut el, hogy sz?m?ra m?r nem l?tezik sem ?zsid?, sem pog?ny, sem g?r?g?, mert az ? szem?ben mindannyian egyform?n kiszolg?ltatottak ?s r?szorultak voltak, akiknek szenved?s?t ?, krisztusi szeretetet sug?rz? jelenl?t?vel igyekezett k?nny?teni. Esterh?zy J?nos ?nk?nt v?llalt ?let?ldozata ?t?gabb csal?dja? a felf?ldi magyars?g sz?m?ra a megmarad?st eredm?nyezte. Egyetemess? t?gul? szeretettel ?titatott m?rt?roms?ga pedig be?rta ?t a boldogg? avat?sra ?rdemes?lt XX. sz?zadi magyar v?rtan?k sor?ba. Sz?vb?l k?v?nom, hogy ez a k?nyv ezt a csod?latos tan?s?gtev? ?letutat min?l t?bb magyar ?s nem magyar testv?r?nkkel is megismerhesse, s bel?le er?t mer?thessenek a mindennapi ?let terheinek hordoz?s?hoz, a megpr?b?ltat?sok ellen?re is a hitben val? ?llhatatoss?ghoz. E sorokkal aj?nlom a Moln?r Imre t?rt?n?sz ?ltal ?ssze?ll?tott k?tetet minden p?ldak?pre ?s lelki b?tors?gra v?gy?, kedves Olvas? figyelm?be. Pannonhalma, 2007. december 16. V?rszegi Asztrik f?ap?t
Esterh?zy J?nos szenved?st?rt?net?nek dokumentumai Mycielskin? Esterh?zy M?ria feljegyz?sei alapj?n

Kiad?: METEM
ISBN 9789639662230
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 176 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten