M?ller Rolf: Politikai rend?rs?g a R?kosi-korszakban

3,150 Ft

Mindannyian tudjuk m?g, mit jelentett az ?tvenes ?vekben, ha valakir?l azt mondt?k: ?elvitte egy fekete aut??, ahogy a ma ember?nek nem csengenek ismeretlen?l az ?VO vagy az ?VH bet?szavak sem? Ezt hallva mindenki tudja: a kommunista diktat?r?r?l, ?s annak legfontosabb eszk?z?r?l, a politikai rend?rs?gr?l van sz?. M?ller Rolf k?nyve e szervezet t?rt?net?t dolgozza fel. A m?sodik vil?gh?bor? v?g?t?l az 1956-os forradalomig kalauzolja el az olvas?t, mik?zben sz?mos k?zsz?jon forg? fogalmat tiszt?z. Sorra veszi a k?l?nb?z? elnevez?sek alatt m?k?d? titkos nyomoz? szerveket, az ?talak?t?sok m?g?tt megh?z?d? okokat. Elbesz?li az ?llamv?delem ?vekig els? sz?m? vezet?j?nek, P?ter G?bornak az ?lett?rt?net?t, bemutatja kev?sb? ismert riv?lis?t, seg?t?it, ?s poz?ci?j?nak ?r?k?seit. Szeml?letes p?ld?kat hoz a R?kosi M?ty?s ?s sz?kebb k?re ?ltal gyakorolt ?k?zi ir?ny?t?sra?, amelynek sor?n m?g a felejthetetlen helsinki olimpia ?s a magyar-angol labdar?g? m?rk?z?s is el?ker?l. A k?tetb?l term?szetesen nem maradhatnak ki az ?gyn?k?k ?s a bes?g?k sem: a h?l?zat m?k?d?s?n ?s a titkos technik?kon t?l az ?rdekl?d? megismerheti azt is, hogy kikb?l szervezt?k a hivat?sos ?llom?nyt, bepillanthat mindennapjaikba, ?s v?gigj?rhatja azokat a helysz?neket, amelyek valamilyen m?don a magyar politikai rend?rs?g legs?t?tebb ?vtized?hez k?t?dtek.

Készleten