Mur?nyi G?bor: A sajt? sz?ved?ke. Huszadik sz?zadi laphist?ri

4,350 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789634670292
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 406 oldal
M?ret: 165 x 235 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A megbicsaklott 20. sz?zad sajt?t?rt?nete ? melyet ?js?g?r?k?nt, t?rt?n?szk?nt h?rom ?vtizede kutatok ? kimer?thetetlen adal?kokkal szolg?l ?r?k t?m?mhoz, v?lasztott szakm?m ?s a hatalom viszony?hoz. Ezen ?r?saimat ? ak?r r?szletez? tanulm?nyok, ak?r arch?vumok m?ly?r?l el?b?ny?szott ismeretlen dokumentumk?zl?sek, ak?r hosszabb-r?videbb cikkek ? legsz?vesebben kr?nik?knak nevezem. Olyan m?ltb?ng?sz? kr?nik?knak, amelyek a megjelent sorok m?g? igyekeznek bepillantani. Hiszen annak, hogy mikor mi, hol ?s hogyan jelent meg, viszonylag k?nny? ut?na j?rni. A ?m?g?tteseket? megsejteni, azokra r?lelni ? nos, sz?momra ez volt mindig az izgalmasabb kih?v?s. V?laszt tal?lni arra, hogy a politikai ?rdekek, h?tt?ralkuk milyen k?vetkezm?nyekkel j?rtak a nyilv?noss?gra, a sajt?szabads?gra n?zve, hogy mi mi?rt nem, vagy mi?rt csak csonk?tva jelent meg a 20. sz?zad sor?n szinte mindv?gig valamik?ppen ir?ny?tott, gyakorta bilincsbe verten besz?l? magyar sajt?ban. Mint azt a k?tetc?m sejteti, a tartalomjegyz?k pedig al?t?masztja, k?nyvem puzzle-darabokb?l ?ll. Olyan vegyes sz?vegekb?l, amelyek h?rom ?vtized sor?n a legk?l?nf?l?bb org?numokban, k?nyvekben, foly?iratokban jelentek meg, s amelyekhez ut?lag sz?mos ?j ?foltot?, t?nymorzs?t, az?ta el?ker?lt forr?s?rt?k? dokumentumot illesztettem. Rem?nyeim szerint mindezek egybegy?jtve nem csak sz?momra ?llnak ?ssze izgalmas, egym?sra ?p?l?, egym?st kieg?sz?t? kr?nikafolyamm

Készleten