Nagy Imre: A Lumi?re-?r?ks?g. Filmek az ezredfordul?n (1990-2006) – m?sodik, b?v?tett kiad

4,950 Ft

K?nyv?szeti adatok

ISBN 9786155497384
Megjelen?s: 2015
M?ret: 160×230 mm
Terjedelem: 584 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s

A Lumi?re-?r?ks?g c?m? k?nyv a szerz? 1990-t?l 2006-ig vezetett filmes napl?j?nak eredm?nyek?nt j?tt l?tre, amelynek egyes darabjait kor?bban filmkritik?k form?j?ban publik?lta. Ebb?l a nyersanyagb?l form?l?dott ?s b?v?lt ez a k?nyv, amely t?bb mint n?gysz?z film bemutat?s?t, elemz?s?t ?s ?rtelmez?s?t tartalmazza, szem?lyes n?z?pontb?l, de t?rgyi hitellel. A k?tk?tetes munka ak?r k?zik?nyvk?nt, filmes enciklop?diak?nt is szolg?lhat, ?m saj?tos ?filmreg?nyk?nt? is olvashat?, melyb?l kirajzol?dik az ezredfordul? filmm?v?szet?nek gazdag k?rk?pe, ir?nyzatai, st?lusv?ltozatai, fontos rendez?inek munk?ss?ga. A szerz? figyelme a magyar ?s az eur?pai, valamint az amerikai film mellett kiterjed a kev?sb? k?zismert ir?ni ?s t?vol-keleti alkot?sokra is. A t?rt?neti visszapillant?sok a filmm?v?szet alakul?st?rt?net?nek horizontj?ba helyezik az egyes elemz?seket. Az olvasm?nyos form?ban meg?rt m? egyar?nt sz?m?that di?kok, tan?rok ?s a filmm?v?szet h?veinek ?rdekl?d?s?re, de mindazok haszonnal forgathatj?k, akik k?v?ncsiak az ezredfordul? egyik legfontosabb m?v?szeti ?g?nak ?jabb eredm?nyeire.

Készleten