Nagy Imre: A magyar Ath

3,300 Ft

?A magyar Ath?n? c?m? k?nyv tizenk?t fejezetben mondja el a p?csi irodalmi m?velts?g t?rt?net?t 1009-t?l, a P?csi P?sp?ks?g megalap?t?s?t?l 1780-ig, a szabad kir?lyi v?ros c?m elnyer?s?ig. A korszakhat?rok kijel?l?s?t az indokolja, hogy ezekben az ?vsz?zadokban a p?csi irodalom elv?laszthatatlanul k?t?d?tt a Katolikus Egyh?zhoz, illetve a p?csi p?sp?ki int?zm?nyhez, teh?t l?nyeg?ben egyh?zi irodalom volt. Meghat?roz? szem?lyis?gei f?papok voltak, mint az eur?pai humanizmus jeles k?lt?je, Janus Pannonius, Brodarics Istv?n, aki meg?rta a moh?csi v?sz hist?ri?j?t, Ol?h Mikl?s, Erasmus levelez?t?rsa, aki szint?n nemzetk?zi tekint?lynek ?rvendett, ?s Telegdi Mikl?s, P?zm?ny egyik el?fut?ra. Rajtuk k?v?l bemutatja a k?nyv Szatm?ri Gy?rgy?t, aki k?r?l humanista ?r?i k?r j?tt l?tre, valamint a k?nyvt?ralap?t? Klimo Gy?rgy?t, akinek szellemi vonz?sk?r?ben szint?n m?velt, irodalm?r papokat tal?lunk. Fontos id?szaka a p?csi m?velts?gnek a t?r?k kor is, amikor a protest?nsok, jeles?l az unit?riusok v?ltak a p?csi irodalom m?vel?iv?, ?ltaluk j?tt l?tre a 16. sz?zad egyik legfontosabb m?vel?d?st?rt?neti eml?ke, a ?P?csi Disputa?. A 18. sz?zadban f?k?nt a jezsuit?k ?s a P?cshez szorosan k?t?d? p?losok teremtett?k ?jj? a p?csi irodalmi m?velts?get, az el?bbiek k?z?tt Faludi Ferenc, az ut?bbiakn?l Vir?g Benedek alakja t?nik el?nk. A k?nyvben t?bb elfelejtett, vagy eddig lappang? sz?vegre der?l f?ny, s olyan jelent?s szerz?k l?pnek el?nk az ismeretlens?g hom?ly?b?l, mint T?th Farkas, Bertalanffy P?l vagy Simon M?t?. A p?sp?ki int?zm?ny er?teljes szellemi hat?sa abban is megmutatkozik, hogy a kult?rateremt? int?zm?nyek k?z?l az egyetem, az orsz?g els?, 1367-ben alap?tott egyeteme, ?s a k?nyvt?r szint?n az Egyh?z kebel?ben alakult ki, s?t, a sz?nh?z el?zm?nyeit is megtal?ljuk a jezsuit?k tev?kenys?g?nek keretei k?z?tt. Ezek az int?zm?nyek majd a k?s?bbiekben, a polg?ri irodalom kor?ban fognak ?n?ll?sodni.

Le?r?s

P?cs irodalmi m?velts?ge 1009-t?l 1780-ig

(K?l?nlenyomat a P?csi Szemle 2007?2009. ?vi sz?maib?l)

ISSN 1419-290x
Kiad?: P?csi Szemle V?rost?rt?neti Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 180 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Készleten