Nagy Imre G?bor (szerk.) Baranyai T?rt?nelmi K?zlem?nyek 2.

4,580 Ft

Tanulm?nyok a t?rt?neti seg?dtudom?nyok k?r?b?l; Tanulm?nyok Baranya megye ?s a p?csi egyh?zmegye t?rt?net?b?l

Le?r?s

ISBN 963 8100 56 7
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 380 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

 

Tartalom

Tanulm?nyok a t?rt?neti seg?dtudom?nyok k?r?b?l
FEDELES TAM?S-HORV?TH ISTV?N:
A P?csi Sz?kesk?ptalan pecs?thaszn?lata (1700-1845)
9
TEGZES FERENC:
A z?szl?k szerepe Szigetv?r t?rsadalmi ?let?ben (1925-1944)
27
RAYMAN J?NOS:
Szigetv?ri sz?ks?gp?nzek (1919-1920, 1944-1945)
59
NAGY IMRE G?BOR:
Baranya v?rmegye f?isp?njai (1688-1950)
79
BORSY JUDIT:
A P?csv?radi k?zalap?tv?nyi ker?let tisztvisel?i, alkalmazottai
a 19. sz?zad els? fel?ben
161
Tanulm?nyok Baranya megye ?s a p?csi egyh?zmegye t?rt?net?b?l
HORV?TH ISTV?N:
A P?csi p?sp?ks?g ter?let?n ?l? ferences szerzetesek 1782-ben
225
?DOR IMRE:
Egy f?isp?ni beiktat?s ?koreogr?fi?ja” a reformkori Barany?ban
243
RADN?TI ILONA:
Sikl?s zsid?s?ga a 18-20. sz?zadban
265
S?NDOR L?SZL?:
Az 1848 el?tti baranyai luther?nus (evang?likus) kisiskol?k szervez?d?se
a Dun?nt?li Evang?likus Egyh?zker?letben
321
Resiimee (ford. Figura Krisztina)
369
R?vid?t?sek jegyz?ke
378

Készleten