Nagy Levente: Pann?niai v?rosok, m?rt?rok, erekly

2,800 Ft

Pann?nia korai egyh?zt?rt?net?nek olyan szakasza t?rulkozik fel e k?nyv lapjain, amely foglalkoztatta ugyan a kutat?kat, ?m az elm?lt f?l ?vsz?zad r?g?szeti eredm?nyei sz?ks?gess? tett?k a pann?niai v?rtan?k t?rt?neti forr?sainak ?jra?rt?kel?s?t interdiszciplin?ris megk?zel?t?sben. A Diocletianus-kori kereszt?ny?ld?z?sek sor?n kiv?gzett pann?niai m?rt?rok passi?i nemcsak az ?kereszt?ny szentkultusz ?s a k?s? antik hagiogr?fia, hanem a pann?niai provinci?k egyh?zt?rt?net?nek is kiemelked? forr?sai. Nagy Levente Irenaeus, Synerotas, Quirinus ?s a Quattuor Sancti Coronati t?rt?net?t feldolgoz? monogr?fi?j?ban a hagiogr?fiai, t?rt?neti forr?skritikai, r?g?szeti topogr?fiai ?s vall?st?rt?neti kutat?si m?dszerek komplex alkalmaz?sa r?v?n fokozatosan t?rulnak fel az olvas? el?tt azok a 4. sz?zadban aktu?lis k?rd?sek, probl?m?k, amelyek a passi?k szerz?it ?s k?z?ns?g?t legink?bb foglalkoztatt?k. A P?csi Tudom?nyegyetem Egyh?zt?rt?neti Kutat?k?zpontja Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi c. sorozat?nak els? k?tete minden bizonnyal hossz? ideig n?lk?l?zhetetlen marad Pann?nia ?kori t?rt?nelm?nek tanulm?nyoz?s?n?l. Nagy Levente (1975) az ELTE B?lcs?szettudom?nyi Kar?n r?g?szet-latin szakot v?gzett, PhD k?pes?t?s?t a Debreceni Egyetemen szerezte 2003-ban. Jelenleg a P?csi Tudom?nyegyetem R?g?szet Tansz?k?nek adjunktusa, a PTE Interdiszciplin?ris Doktori Iskola ?kort?rt?neti Programj?nak oktat?ja ?s a Kultur?lis ?r?ks?gv?delmi Hivatal Tudom?nyos F?oszt?ly?nak r?g?szeti referense. A p?csi egyetemen antik, r?mai provinci?lis ?s ?kereszt?ny r?g?szetet tan?t.

Készleten