Oborni Ter?z: Az ?rd?ng?s Bar?t. Fr?ter Gy?rgy (1482?1551)

2,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sorozat: Sziluett – Korszer? T?rt?nelmi ?letrajzok
ISBN 978-963-467-001-8
Megjelen?s: 2017
Nyelv: magyar
Terjedelem: 358 oldal
M?ret: 130×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, f?llel

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Fr?ter Gy?rgy kora ?s szem?lyes t?rt?nete ?vsz?zadok ?ta foglalkoztatja a t?rt?n?szeket ?s a sz?p?r?kat egyar?nt. A zsoldos katon?b?l p?los szerzetess?, majd I. J?nos mellett a legnagyobb befoly?ssal b?r? els? tan?csoss? lett Feh?r Bar?t ? ahogyan a korban nevezt?k ? biztos k?zzel sz?tte a nagyhatalmi politika sz?lait. C?ltudatos, szenved?lyes, hatalomra ?h?toz?, machiavellista politikus volt, aki nem csup?n egyike volt a korszak Szapolyai p?rti vez?rpolitikusainak, de a Buda eleste ut?n elszakadt keleti orsz?gr?szben minden hatalom az ? kez?ben ?ssz-
pontosult. Gy?rgy bar?t politikai p?lyafut?sa alig k?t ?vtizedet tett ki, ?m ez a h?sz esztend? a Magyar Kir?lys?g sorsford?t? id?szaka volt. hiszen ekkor szakadt h?rom r?szre az orsz?g. Buda elest??rt a kort?rsak ?s az ut?kor is sok?ig a v?rat ekkor v?d?, majd az oszm?n t?ler?nek f?ladni k?nyszer?l? Bar?tot hib?ztatta.

A k?nyv szerz?je a kalandos sors? f?rfi? ?let?tj?t az orsz?g t?rt?net?nek esem?nyeibe ?gyazottan mutatja be, k?l?n?s hangs?lyt fektetve arra, hogy megkeresse azokat az okokat, ind?t?kokat, amelyek Fr?ter Gy?rgy tettei m?g?tt ?llhattak.
A korabeli t?rt?n?seket nem csup?n az Oszm?n Birodalom ?s a Habsburg dinasztia nagyhatalmi ?tk?z?z?n?j?ban l?ttatja, de r?vil?g?t arra is, hogy a Magyarorsz?got a Jagell?-h?zhoz f?z? kapcsolat a 16. sz?zad k?zep?n is meghat?roz? m?don alak?totta t?rt?nelm?nket.

Elfogyott