P. M?ller P?ter: A sz?n/t?r megh?d?t?sa. Sz?nh?zi tanulm?nyok

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497537

Nyelv magyar

K?t?s Kartonbor?tott, ragasztott

Oldalak sz?ma: 224


Ismertet?

…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet tanulm?nyai a sz?nh?zm?v?szet, sz?nh?ztudom?ny, dr?maeszt?tika k?s? 20. sz?zadi ?s 21. sz?zadi alakul?s?t, m?v?szi ?s tudom?nyos kih?v?sait elemzik, nemzetk?zi horizont?, naprak?sz ismereteket ny?jtva ezekr?l a ter?letekr?l a magyar hum?ntudom?nyok sz?les k?re sz?m?ra. A h?rom fejezetre tagolt munka els? r?sz?ben (T?rfoglal?s) sz?nh?zt?rt?neti ?s sz?nh?zelm?leti elemz?sek vizsg?lj?k a sz?nh?zi, performat?v t?r (?t)alakul?s?nak kort?rs jelens?geit, a k?zhelly? r?gz?lt sz?nh?zelm?leti n?zetek n?melyik?t. Ebben a fejezetben kapnak helyet azok az ?r?sok, amelyek a t?rfoglal?snak a vend?gl?ttel, az ?nk?nyuralmi c?l? hatalommegragad?ssal kapcsolatos dr?mai eseteit, illetve a csend ?s a hallgat?s performat?v saj?toss?gait elemzik. A k?nyv m?sodik r?sz?ben (Dramatikus ?s szcenikus terek) a sz?nh?zm?v?szet ?s a dr?mairodalom n?h?ny radik?lis meg?j?t?ja ?ll a k?z?ppontban, Adolphe Appi?t?l Tom Stoppardig ?s Jeles Andr?sig, akik a m?v?szeti ?g moderniz?l?s?ban ?s ?ltal?nos gyakorlat?nak, szeml?let?nek megk?rd?jelez?s?ben meghat?roz? szerepet j?tszottak. A harmadik fejezet (J?t?kterek) sz?nh?zi el?ad?sokat elemez, az aktu?lis sz?npadi megval?s?t?son t?l azok sz?nh?zt?rt?neti ?s recepci?t?rt?neti horizontj?t is j?t?kba hozva, r?mutatva a sz?nt?rnek mint eml?kezeti helynek a szerep?re ?s jelent?s?g?re.

Készleten