Paksy Zolt?n: Nyilas mozgalom Magyarorsz?gon 1932-1939

3,000 Ft

A magyar nemzetiszocialista, nyilas mozgalom t?rt?net?nek t?rgyilagos felt?r?sa 1945 ut?n politikai okokb?l nem indulhatott meg. Ebb?l k?vetkez?en a fajv?d?, n?ci, fasiszta, nyilas, nemzetiszocialista stb. fogalmakat ?s a hozz?juk kapcsol?d? t?rsadalmi folyamatokat Magyarorsz?gon nem a t?rt?nettudom?ny defini?lta ?s ?rta le tudom?nyos eszk?zt?r?val, hanem a politikai ideol?gia, s?t a k?zbesz?d is d?nt? m?don belesz?lt. A t?rt?neti felt?r?s hi?nyoss?gaib?l k?vetkezett, hogy a Horthy-kor sz?ls?jobboldali p?rtjaival kapcsolatosan a szakirodalomban t?bb t?rgyi t?ved?s, illetve szeml?leti torzul?s tapasztalhat?, k?l?n?sen az e k?tet t?rgy?t k?pez? korai nyilas mozgalmak eset?ben. Ez a helyzet napjainkig csak kism?rt?kben v?ltozott, annak ellen?re, hogy az ut?bbi ?vekben t?bb publik?ci? is foglalkozott ezekkel a k?rd?sekkel, ?s tiszt?zott hamis be?ll?t?sokat. Erre tesz k?s?rletet e k?nyv is, amely a szerz? t?z?ves kutat?munk?j?nak eredm?nye.

254 oldal?puhat?bl?s, ragaszt?k?t?tt?ISBN: 9789636935191

Gondolat Kiad?i K?r, 2013

Készleten