P?sztor Andrea (szerk.): Szert?rak titkai

1,000 Ft

A telev?zi?, a sz?m?t?g?pek ?s a diavet?t?k kora el?tt a term?szetrajzi tananyagot kiz?r?lag sz?nes szeml?ltet? falik?pek ?s h?romdimenzi?s modellek illusztr?lt?k. A szeml?ltet?eszk?z?k t?meges el??ll?t?s?ra a 19. sz?zad k?zep?t?l ker?lt sor. Didaktikai ?rt?k?k jelent?s, ?m ami a mai szeml?l?nek azonnal szembet?nik, az a t?rgyak m?v?szi kidolgoz?sa. A katal?gusban bemutatott eszk?z?k nemcsak gy?ny?r?ek, nemcsak az egykori term?szetrajz?r?kr?l mes?lnek nek?nk, hanem rajtuk kereszt?l bepillant?st nyer?nk a technikat?rt?netbe, a nevel?s- ?s t?rsadalomt?rt?netbe. A kiadv?ny kit?r tudom?nyt?rt?neti, m?v?szett?rt?neti ?rdekess?gekre, ?s megeml?kezik azokr?l a tanszerkeresked?kr?l is, akik az el??ll?t?k ?s felhaszn?l?k k?z?tt elhelyezkedve el?mozd?tott?k a tanszergy?rt?s fejl?d?s?t.
Le?r?sA Janus Pannonius M?zeum v?logat?sa r?gi p?csi k?z?piskol?k term?szetrajzi szeml?ltet?eszk?zeib?l

ISBN 978?963 7211 97 3
Kiad?: Baranya Megyei M?zeumok Igazgat?s?ga, P?cs
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 36 oldal.
M?ret: 200×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A “Szert?rak titkai” utaz? m?zeumot k?s?r? katal?gus h?rom p?csi k?z?piskola term?szetrajzi szert?rainak jellegzetes t?rgyait t?rja el?nk ?gy, hogy a p?csi p?ld?kon kereszt?l a hazai tanszerhaszn?lat alakul?s?t k?veti nyomon. Megtudhatjuk, hogy a hazai k?z?piskol?k hogyan kapcsol?dtak a helyi von?sok ellen?re is egys?ges eur?pai iskolai kult?r?hoz, majd k?s?bb, a 20. sz?zad elej?re hogyan alakult ki az ?n?ll?, ?s a sz?zad k?zep?re k?lf?ld?n is j?l ismert magyar tanszergy?rt?s.

Készleten