P?sztor Lajos: A magyars?g vall?sos ?lete a Jagell?k kor?ban

1,500 Ft

A jelen k?tet a f?l ?vsz?zadon ?t R?m?ban ?lt ?s dolgozott kiv?l? magyar t?rt?n?sz, P?sztor Lajos (1913-1997) egyik legfontosabb munk?ja. K?l?nleges ?rt?k?t az adja, hogy ez az 1940-ben megjelent munka a mai napig a magyar egyh?z- t?rt?net ?r?s egyik legfontosabb m?ve, amely az oktat?s ?s a kutat?s sz?m?ra egyar?nt n?lk?l?zhetetlen. A kiad?s egyik c?lja ?ppen az volt, hogy a ritkas?g sz?mba men? k?tet ?gy a sz?lesebb olvas?k?z?ns?g sz?m?ra hozz?f?rhet?v? v?ljon. A m?sik ok, ami miatt a k?tet kiad?sra ker?l, az az, hogy a nagyszer? tud?s ?letp?ly?j?nak jelent?s r?sze – P?sztor Lajos ?nhib?j?n k?v?l – Magyarorsz?gon k?v?lre esik, az ?r?k V?roshoz, R?m?hoz k?t?dik. T?bb mint sz?z meghat?roz? tanulm?ny?nak, munk?j?nak java r?sze ott k?sz?lt ?s jelent?s r?sz?k k?lf?ld?n is jelent meg. Ugyanakkor ez a rendk?v?l fontos k?nyv m?g a p?lyakezd?s magyarorsz?gi szakasz?hoz k?t?dik, ily m?don kiv?ltk?ppen kedves volt a szerz? sz?m?ra is. P?sztor Lajos szem?ly?ben a METEM megalakul?s?t?l kezdve kedves, szakavatott t?mogat?j?t ?s szerz?j?t k?sz?nthette. Amikor a jelen m? megjelentet?s?vel nagy hi?nyt p?tolunk a magyar egyh?zt?rt?neti kutat?s sz?m?ra, egy?ttal tisztelegni k?v?nunk az ?tt?r? munk?t v?gz? tud?s el?tt, aki szem?ly?vel ?s munk?ss?g?val az igaz?n nagyokhoz m?lt?an egyes?tette a magyar ?s a nemzetk?zi tudom?nyoss?g lehet?s?geit ?s maradand?t alkotott mind magyar, mind nemzetk?zi tekintetben egyar?nt. Csak sajn?lhatjuk, hogy ?letkora, illetve 1997-ben bek?vetkezett hal?la miatt m?r nem tud egy?ttm?k?dni a magyar egyh?zt?rt?neti kutat?s f?llend?t?se ?rdek?ben. A most kiadott m? ily m?don nemcsak egy r?g?ta v?rt ?s ism?t hozz?f?rhet? k?zik?nyv, hanem egy?ttal a kiv?l? tud?s eml?k?t ?polja az ut?kor el?tt.
Kiad?: METEM
ISBN 9789638472472
Megjelen?s: 2000
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten