Patachich G?bor kalocsai ?rsek ?lete ?s restaur?ci?s tev?kenys

2,800 Ft

Patachich G?bor ?rsek h?rom ?vsz?zados sz?net ut?n, 1733-ban k?lt?z?tt vissza sz?kv?ros?ba, Kalocs?ra. R? h?rult a t?r?k h?dolts?g ut?ni ?jrakezd?s, a Kalocsa- B?csi ?rseks?g ?jj?szervez?s?nek ?ri?si feladata. Ennek az ?jrakezd?snek a neh?zs?geit a k?s?bbi id?k pomp?ja feledtette, ?gy azt?n nem meglep?, hogy azok ma m?r egy?ltal?n nem nevezhet?k k?zismertnek. Az ?rseket a sz?ks?ges int?zm?nyrendszer megalap?t?sa-ki?p?t?se (szemin?rium, sz?kesegyh?z, k?ptalan, pl?b?ni?k) ?s sok-sok egy?b teend?je k?zepette mind?ssze n?h?ny egyh?zmegy?s pap seg?tette. Prec?z munk?j?nak, er?fesz?t?seinek saj?tkez? eml?keit ?rzi lev?lt?runk, hiszen munkat?rsak hi?ny?ban sokszor maga ?rta leveleit-jegyz?k?nyveit. Az eml?tett feladatok ?nfel?ldoz? ?letm?dot k?v?ntak meg t?le, ?s fel is ?r?lt?k erej?t; fiatalon, alig 46 ?vesen hunyt el 1745-ben. Nem sokkal t?bb, mint egy ?vtizedes korm?nyz?sa m?gis meghat?roz?v? v?lt a? egyh?zmegye j?v?je szempontj?b?l, ?s k?l?n?s meger?s?t?st kapott unoka?ccse, Patachich ?d?m szem?ly?ben, aki 1776-1784 k?z?tt k?vette ?t a kalocsai ?rseki sz?kben. ?d?m nem tagadta, hogy szeme el?tt c?lk?nt lebegett G?bor nagyb?tyja kezdem?nyez?seinek befejez?se, az ? er?fesz?t?seinek megkoron?z?sa. Mindezt akkor m?r l?nyegesen jobb anyagi- ?s szem?lyi felt?telek k?z?tt tehette. A18. sz?zadi ?jj??p?t?st teh?t Kalocsa eset?ben egy csal?db?l kiker?lt k?t ?rsek, a k?t Patachich ?keretezte”, s a kiindul?pontot G?bor tev?kenys?ge, h?sies helyt?ll?sa jelentette. Gondvisel?sszer?, hogy a k?nyv kiad?s?val egy id?ben ?jul meg az ?rseki kast?ly ?s a sz?kesegyh?z ?p?lete, melynek alapk?v?t 1735-ben ? tette le. Teste az ?rseki kript?ban nyugszik, s v?ria a f?lt?mad?st. Amikor megl?togatjuk s?rhely?t, jusson esz?nkbe Garay J?nos verse: ?A lelkes elj?r ?sei s?rlak?hoz, S gy?jt r?gi f?nyn?l ?j sz?v?tneket”.
?
Le?r?sSzerz?: Heged?s Antal

Kiad?: METEM
ISBN 9789639662414
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 142 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten