Pataki Ferenc: ?rzelem ??s identit

2,280 Ft

Napjaink ?identit?s-kutat?s?nak ? eg?szen a legut?bbi id?kig ? volt egy k?l?n?s ?s n?mik?pp tal?nyos von?sa, jeles?l: az identit?s szerkeszt?s?ben ?s m?k?d?s?ben hat? ?rzelmi (affekt?v) t?nyez?k mell?z?se vagy legal?bbis el?gtelen m?lt?nyl?sa. ?ltal?noss?gban term?szetesen kor?bban is hangoztatt?k az ?rzelmi ?lm?nyek szerep?t az ?n-rendszer alakul?s?ban. Az els? ?rtelmez?si v?ltozatok m?r Jamesn?l meglelhet?ek. A kategoriz?ci?s identit?s-elm?let kidolgoz?s?nak kezdeti szakasz?ban Tajfel vil?gosan lesz?gezte: az identit?s nem egy?b, ?mint az egy?n tud?sa arr?l, hogy bizonyos t?rsadalmi csoportokhoz tartozik, egy?tt ennek a csoporthoz tartoz?snak sz?m?ra val? bizonyos ?rzelmi ?s ?rt?k-jelent?s?g?vel?. E k?zkelet? felismer?s ellen?re az identit?s ?rzelmi ?sszetev?je ?s dimenzi?ja a k?zelm?ltig nem v?lt ?n?ll? ?s m?dszeres kutat?s t?rgy?v?. Az ?jszer? t?j?koz?d?st ?s a vele j?r? hangs?lykit?teleket l?nyeg?ben v?ve a ?90-es ?vtized hozta el. A fejlem?nyek h?tter?ben az ?n-pszichol?gia ?j hull?ma ?s az ?rzelmek kutat?s?nak a ?80-as ?vek elej?vel elkezd?d? fellend?l?se (“affekt?v forradalom”) h?z?dik meg.

??j Mand?tum, Budapest, 2004
224 oldal???ISBN: 9639494801

Készleten