Paul Johnson: A zsid?k t?rt?nete

4,000 Ft

Az 1928-ban sz?letett, Oxfordban v?gzett, kiemelked? angol t?rt?n?sz rendk?v?l term?keny – eddig harminc k?tetb?l ?ll? – tudom?nyos munk?ss?ga mellett keresett el?ad?, tov?bb? Margaret Thatchernek, ut?bb pedig Tony Blairnek is tan?csad?ja volt.

T?bb m?ve magyarul is megjelent. A legn?pszer?bb, leolvasottabb, sz?mos nyelvre leford?tott k?t k?tete “A zsid?k t?rt?nete” ?s “A kereszt?nys?g t?rt?nete”, amelyek a legt?bb orsz?gban sztenderd k?zik?nyvnek sz?m?tanak.
A zsid?k t?rt?nete h?t nagy fejezetben t?rgyalja a zsid?s?g 4000 ?v?t: Az izraelit?k, A judaizmus, A katedokr?cia avagy a tud?sok uralma, A gett?, Az emancip?ci?, A holokauszt ?s Cion.

Johnson kiv?teles erud?ci?val, forr?sismerettel ?s alaposs?ggal meg?rt monogr?fi?j?t ?rezhet? tisztelet hatja ?t a zsid?k egyedis?ge, sz?v?ss?ga, ?sszetart?sa, hit?kh?z ?s t?rv?nyeikhez val? ragaszkod?sa ?s nagy teljes?tm?nyei ir?nt; ugyanakkor mindv?gig meg?rzi objektivit?s?t ?s a zsid?s?g ellentmond?sai ir?nti kritikai ?rz?k?t. A t?rt?nelmen t?l a zsid?s?g mint komplex jelens?g is megvil?gosodik a k?nyvb?l, amelynek st?lusa k?z?rthet?, szellemes ?s fordulatos, mik?zben v?gig figyelmet ?s koncentr?ci?t k?v?n az ?rdekl?d? olvas?t?l. A k?nyv minden bizonnyal n?lunk is a s?r?n forgatott k?zik?nyvek k?z? fog emelkedni.

Elfogyott