P?cs ezer ?ve

750 Ft

A k?tet P?cs ezer ?ves t?rt?net?t bemutat?, tematikailag v?ltozatos tartalmilag gazdag szemelv?nygy?jtem?ny. Egyar?nt k?z?l forr?sokat, forr?sr?szleteket a k?zt?rt?net helyi t?rt?n?seir?l, a fontos v?rost?rt?neti, gazdas?gi esem?nyekr?l, ?s az apr?bb esem?nyekr?l, a mindennapok, az ?letm?d vil?g?b?l. Sok, eddig teljesen ismeretlen, m?shol m?g nem publik?lt forr?st is bemutat. A forr?sok bevezet?ssel, jegyzetekkel ?s szakirodalmi aj?nl?val vannak ell?tva. A bevezet?s c?lja az, hogy az ?rott forr?sokat k?zelebb hozza a mai olvas?hoz. Tartalmazza a leg?jabb t?rt?neti kutat?sok eredm?nyeit, a forr?s szerz?j?re vonatkoz? adatokat, a k?zl?s mik?ntj?t, ?s minden egyebet, amit a forr?s k?zl?je fontosnak tart elmondani. A jegyzeteken ?s a k?zl?shez, t?m?hoz ?s a korszakhoz csatlakoz? szakirodalmi aj?nl?n k?v?l a kiadv?ny v?g?n idegen szavak, kifejez?sek ?s t?rt?nelmi fogalmak jegyz?ke tal?lhat?, majd n?vmutat? ?s n?met, horv?t ?s angol nyelv? tartalomjegyz?k z?rja a k?tetet.
Le?r?sSzemelv?nyek ?s forr?sok a v?ros t?rt?net?b?l (1009?1962)

F?szerkeszt?:?M?rfi Attila
Szerkeszt?k: Nagy Imre G?bor ?s dr. K?vecs Ferenc

ISBN 963 8521 22 8
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 1996
Nyelv: magyar (n?met, angol ?s horv?t nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 380 oldal
M?ret: 166×237 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom

Forr?sok jegyz?ke
9
Bevezet?s (Nagy Imre G?bor)
19
I. P?cs az ?rp?d- ?s az Anjou-korban 1000?1382.?Koszta L?szl?
21
?
?
II. P?cs v?ros Zsigmond ?s a Hunyadiak, Jagell?k kor?ban. 1382?1526
M?rfi Attila ? Nagy Imre G?bor
53
?
?
III. A t?r?k h?dolts?g alatti v?ros ?s a felszabad?t? h?bor?k. 1526?1686
Vass El?d ? Szita L?szl?
61
?
?
IV. A felszabadult v?ros. 1686?1867.?M?r? M?ria Anna ? ?dor Imre
109
?
?
V. A dualizmus korabeli v?ros ?s a szerb megsz?ll?s 3 ?ve. 1867?1921
M?rfi Attila ? Nagy Imre G?bor ? R?v?sz M?ria
157
?
?
VI. P?cs a K?t vil?gh?bor? k?z?tt. 1921?1945
Husz?r Zolt?n ? R?v?sz M?ria ? Vony? J?zsef
215
?
?
VII. P?cs 1945 ?s 1962 k?z?tt.?V?r?s Huba???Hajdu Imre
277
N?vmutat?
329
Idegen szavak jegyz?ke, fogalomgy?jtem?ny
341
R?vid?t?sek jegyz?ke
347
Tartalom (n?met)
351
Tartalom (angol)
361
Tartalom (horv?t)
371

 

Készleten