P?cs topogr?fi?ja a kezdetekt?l a 20. sz?zad elej?ig

3,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339165
Megjelen?s: 2013
Nyelv: magyar
Terjedelem: 260 o.
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

P?cs t?bb mint k?t ?vezredes m?ltra visszatekint? t?rt?nete r?g?ta foglalkoztatja a kutat?kat, ennek ellen?re a v?ros ?vezredeket ?t?vel? morfol?giai, topogr?fiai fejl?d?s?t bemutat? ?sszefoglal? munka mindezid?ig m?g nem sz?letett. A Magyar V?rost?rt?neti Atlasz program keret?ben n?h?ny ?ve megkezdett kutat?soknak t?bbek k?z?tt ?ppen az a c?lja, hogy e hi?tust megsz?ntess?k. A P?cs V?rost?rt?neti Atlasz e kutat?sokra szervezett munkacsoportj?nak tagjai az eddig elv?gzett kutat?saik eredm?nyeit adj?k k?zre e k?tet has?bjain. A munka term?szetesen e tanulm?nyk?tet megjelen?s?vel m?g kor?ntsem tekinthet? lez?rtnak, hiszen a v?llalkoz?s v?gs? c?lja a telep?l?s topogr?fiai v?ltoz?sait bemutat?, magyar ?s angol nyelv?, tematikus t?rk?pekkel, a v?rosr?l k?sz?lt reprodukci?kkal, valamint r?szletes adatt?rral ell?tott v?rost?rt?neti atlasz elk?sz?t?se. P?cs t?bb mint k?t ?vezredes m?ltra visszatekint? t?rt?nete r?g?ta foglalkoztatja a kutat?kat, ennek ellen?re a v?ros ?vezredeket ?t?vel? morfol?giai, topogr?fiai fejl?d?s?t bemutat? ?sszefoglal? munka mindezid?ig m?g nem sz?letett. A Magyar V?rost?rt?neti Atlasz program keret?ben n?h?ny ?ve megkezdett kutat?soknak t?bbek k?z?tt ?ppen az a c?lja, hogy e hi?tust megsz?ntess?k. A P?cs V?rost?rt?neti Atlasz e kutat?sokra szervezett munkacsoportj?nak tagjai az eddig elv?gzett kutat?saik eredm?nyeit adj?k k?zre e k?tet has?bjain. A munka term?szetesen e tanulm?nyk?tet megjelen?s?vel m?g kor?ntsem tekinthet? lez?rtnak, hiszen a v?llalkoz?s v?gs? c?lja a telep?l?s topogr?fiai v?ltoz?sait bemutat?, magyar ?s angol nyelv?, tematikus t?rk?pekkel, a v?rosr?l k?sz?lt reprodukci?kkal, valamint r?szletes adatt?rral ell?tott v?rost?rt?neti atlasz elk?sz?t?se.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

El?sz?
Szende Katalin: Az elt?nt t?r nyom?ban
G?ti Csilla ? Kovaliczky Gergely ? Nagy Erzs?bet ? T?th Istv?n Zsolt: P?cs topogr?fi?ja az ?skort?l az ?llamalap?t?sig
Fedeles Tam?s:? P?cs k?z?pkori helyrajza
Sud?r Bal?zs: P?cs t?r?k topogr?fi?j?hoz*
Schmelczer-Poh?nka ?va: A Szigeti-k?lv?ros a 18. sz?zadban
Kaposi Zolt?n: P?cs f?ldbirtokrendszer?nek v?ltoz?sai (1780?1914)
?rvai T?nde: A v?rosfejl?d?s hat?sa az oktat?si int?zm?nyh?l?zat b?v?l?s?re a 18?19. sz?zadban
T. Papp Zs?fia: Iparosok topogr?fi?ja (1828)
Pilkhoffer M?nika: P?cs t?rbeli terjeszked?se a dualizmus id?szak?ban
R?vid?t?sek
Summary

Készleten