P?cs t?rt?nete I. Az ?skort?l a p?sp?ks?g alap?t?s?ig

9,900 Ft

Szerkesztette: Visy Zsolt

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339080
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny – Kronosz Kiad?
Megjelen?s: 2013
Nyelv: magyar
Terjedelem: 360 o.
M?ret:?198×278 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt


Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet, melyet a Tisztelt Olvas? kez?ben tart, egy k?t ?vtizede indult program v?geredm?ny?nek els? darabja. 1992 ?prilis?ban hat?rozott P?cs Megyei Jog? V?ros K?zgy?l?se a P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny l?tes?t?s?r?l, amelynek f? feladat?v? tette a v?ros t?rt?net?t tudom?nyos alaposs?ggal, de k?z?rthet?en ?s reprezentat?v form?ban bemutat? nagymonogr?fia elk?sz?t?s?t. A szerkeszt? bizotts?g ir?ny?t?s?val 1993 ?ta foly? kutat?munka eredm?nyeir?l eddig 26 konferencia, a Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l c. sorozat h?sz, ?s a Forr?sok P?cs t?rt?net?b?l n?gy k?tete, tov?bb? m?s periodik?kban megjelent tanulm?nyok, valamint egy sok ezer t?telt tartalmaz? bibliogr?fia r?v?n t?j?koz?dhattak az ?rdekl?d?k. A mintegy 420 el?ad?s ?s t?bb mint 6200 oldalnyi nyomtatott sz?veg gazdag ? de m?g kor?ntsem teljes ? t?rh?za a v?ros t?rt?net?r?l szerezhet? ismereteknek. A P?cs t?rt?nete I. Az ?skort?l a p?sp?ks?g alap?t?s?ig c?m? k?tet szerz?i ? Visy Zsolt szerkeszt? ir?ny?t?s?val ? arra v?llalkoztak, hogy bemutass?k a mai ?rtelemben vett P?cs v?ros?nak term?szeti k?rnyezet?t ?s el?t?rt?net?t. Ut?bbi fejezetekb?l megismerhetj?k a t?rs?g bronzkori t?rsadalmait, Sopianae telep?l?st?rt?net?t, temetkez?si szok?sait ?s ?kereszt?ny temet?j?t, a r?mai kor ut?ni n?pv?ndorl?s esem?nyeit, az avar kor hat?sait ?s a honfoglal?st k?vet?en a magyar lakoss?g megteleped?s?t. A szerz?k sz?les ?sszef?gg?sben ? az egyes korszakok saj?toss?gait?l f?gg?en ? a megyei, a dun?nt?li vagy ?ppen a K?rp?t-medence eg?sz ter?let?n zajl? folyamatokkal ?sszevetve mutatj?k be a mai P?cs ter?let?nek saj?tos, illetve m?s territ?riumokkal azonos fejl?d?s?t. Az ?j tudom?nyos eredm?nyeket is hasznos?t?, r?szben elt?r? ?ll?spontokat is megjelen?t?, de egyben a sz?les olvas?k?z?ns?gnek is sz?l? k?nyv sz?veg?t gazdag sz?nes mell?klet ? 40 t?rk?p, 30 diagram 180 t?rgy- ?s ?p?letfot? ? teszi szeml?letess?, a szellemi ?rt?kek mellett eszt?tikai ?lm?nyben is r?szes?tve az olvas?t. A magyarul nem tud?k a r?szletes angol nyelv? rez?m?b?l

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

I. P?cs term?szeti k?rnyezete (L?czy D?nes ? Gyenizse P?ter)
II. P?cs t?rt?nete a k?s? bronzkorig (Szever?nyi Vajk)
III. P?cs t?rt?nete a k?s? bronzkort?l a r?mai foglal?sig (Mar?z Borb?la)
IV. Sopianae telep?l?st?rt?nete (Visy Zsolt)
V. Temetkez?si szok?sok a r?mai kori Sopianaeban (Katona Gy?r Zsuzsa)
VI. Sopianae ?kereszt?ny temet?j?nek ?p?letei (G?bor Oliv?r)
VII. P?cs t?rt?nete a r?maiak t?voz?s?t?l az avarok bej?vetel?ig (G?bor Oliv?r)
VIII. P?cs t?rt?nete az avar kort?l a magyar ?llamalap?t?sig (Vaday Andrea)

Készleten