P?csi Arck?pek 1. : Dr. Bezer?dy Gy?z?

1,200 Ft

Bevezet?

A P?cs/Sopianae ?r?ks?g Kht. ?j sorozat elind?t?s?t tervezte P?csi Arck?pek c?mmel, melynek k?tetei P?cs kultur?lis ?s gazdas?gi fejl?d?s??rt sokat tett egy?nis?geinek szeretne m?lt? eml?ket ?ll?tani, akiknek ?let?tja ma is k?vetend? p?ld?ul szolg?lhat mindannyiunk sz?m?ra.
Az els? k?tettel v?rosunk kiv?l? helyt?rt?n?sz?re, Bezer?dy Gy?z?re szeretn?nk eml?kezni. Sokr?t?, kiterjedt munk?ss?g?t ?sszefoglal?an ?rt?kelni, k?zz?tenni lehetetlens?g. M?g azt sem tudjuk hi?nytalanul felsorolni, h?ny nagyszer? tud?s bar?ttal dolgozhatott egy?tt, olyanokkal, akik az 1960-as ?vekben fiatal t?rt?n?szk?nt ker?ltek a m?zeum ?s m?s p?csi int?zm?ny vonz?sk?r?be. Olyan szenved?lyes fiatal tud?sokkal (mint p?ld?ul B?ndi G?bor, M?ndoki L?szl?, Szita L?szl? stb.), akik kutat?saikkal, tanulm?nyaikkal, ?r?saikkal ?j hangon sz?nes?tett?k a t?rt?net?r?st, ?s k?z?s ?ggy? tegy?k a helyi ?rt?kek megbecs?l?s?t. E lelkes csapat kiemelked? egy?nis?ge volt Bezer?dy Gy?z?.
Szeretn?nk megk?s?relni, hogy n?h?ny kiragadott ?r?s?val ?rz?keltess?k soksz?n? szem?lyis?g?t. Megeml?kezz?nk a t?rt?nelemr?l, a rep?l?sr?l, a haj?z?sr?l, a hadt?rt?netr?l, a k?l?nb?z? fegyverekr?l, az ?p?t?szetr?l ?rt k?nyveket a m?r kisgyerekkor?t?l szenved?lyesen olvas?, sz?ljegyzetekkel ell?t?, t?rk?peket gy?jt? ?s b?ng?sz? filoszra. A v?ros utc?it j?r?, a h?zak tetej?ig feln?z?, a zegzugokat is ?felt?rk?pez?? lok?lpatri?t?ra, a sz?ps?g ? akvarelleket is fest? ? szerelmes?re, a remek?l f?z? szak?csra, a maga k?sz?tette makettek seg?ts?g?vel magyar?z? tan?t?mesterre. A kis unok?j?t is ki?ll?t?sokon, ?sat?sokon tan?tgat? nagyap?ra, a pipaf?st?t ereget?, k?rtyagy?jtem?ny?nek lapjait rakosgat? nyugd?jasra, de els?sorban az anekdot?ival, ?zes t?rt?neteivel csal?dj?t, bar?ti k?r?t mindig elsz?rakoztat? igazi t?rsas?gi emberre. Nem v?letlen, hogy igazi renesz?nsz emberk?nt jellemezt?k, ?s ?r?s is r?gz?tette azt a k?zsz?jon forg? mond?st: amir?l Bezer?dy Gy?z? P?ccsel kapcsolatban, nem tudott, az szinte nem is l?tezett.

Le?r?s

ISBN 9789638676733
Kiad?: P?cs/Sopianae ?r?ks?g K?zhaszn? T?rsas?g
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 111 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 160×225 mm
 

Tisztelt Olvas?!

Egy olyan k?nyvet tart a kez?ben, mely a v?ros?rt, a m?lt megismer?s??rt tev?kenyked? embernek ?ll?t eml?ket. Ez az ember nem m?s, mint Bezer?dy Gy?z? b?lcs?szdoktor, t?rt?n?sz, aki a lev?lt?rakban porosod? ?sz?raz? t?rt?nelmet ?l?v?, izgalmass?, a mindennapok r?sz?v? var?zsolta. M?vei ?ltal e r?gm?lt ism?t a jelen szerves r?sz?v? lett. E tanulm?nyk?tetben, visszaeml?kez?sben P?cs?rt rengeteget dolgoz? ?s alkot? tud?sra eml?kez?nk, aki csaknem 50 ?vnyi munk?ss?ga, tudom?nyszervez? tev?kenys?ge ?s hatsz?zn?l t?bb m?ve alapj?n p?ldak?pe lehet mindenki sz?m?ra, aki a v?ros?t ?s a t?rt?nelmet szereti.
Nemcsak egy helyt?rt?n?szre, hanem egyben bar?tomra is eml?kezem. Sz?mtalanszor ?lt?nk egy?tt a kertben a cseresznyefa alatt egy poh?r v?r?sborral a k?zben, ?s var?zslatos egy?nis?ge, sz?rakoztat? t?rt?netei mindig rabul ejtetlek. Ezek a t?rt?netek olyan ?leth?ek voltak, hogy hat?sukra szinte a m?lt vil?g?ba ?reztem magamat. A D?lvid?k ?Miksz?thja? volt Bezer?dy Gy?z?, aki ez?stgombos botj?val nemcsak mes?lt, hanem sz?mtalan tanulm?ny?ban, k?nyv?ben maradand?t alkotott a v?rost-?s a k?rny?k?t, a t?rt?nelmet szeret? emberek sz?m?ra.
Arr?l, hogy Bezer?dy Gy?z? munk?ss?ga k?zkinccs? v?lhasson, az ut?kornak kell gondoskodnia. M?vei ?r?k?let?v? tett?k v?rosunk k?lt?it, ?r?it, orvosait, gy?ralap?t?it ?s a p?csi emberek mindennapjait. ?zes anekdot?ival, a v?ros ?letk?peinek feleleven?t?s?vel szinte visszarep?l?nk a m?lt csod?latos vil?g?ba.
Ezzel a tanulm?nyk?tettel a jelen ?s j?v? gener?ci?j?nak is ?zen?nk ? eml?ket ?ll?tva egy kiv?l? tud?snak, Bezer?dy Gy?z?nek.

2004. ?prilis
Dr. Toller L?szl? P?cs v?ros polg?rmestere

Tartalom

 

Ujvari Jen?: Bevezet?4
Toller l?szl?: El?sz?5
Megeml?kez?sek
Millei Ilona – G?l ?va – K?bor Beatrix: Nekem sz?vem ez a v?ros7
S?ndor Bal?zs: Sub Rosa23
Kov?cs Val?ria: K?t ki?ll?t?s25
Szirtes G?bor: A renesz?nsz ember29
Nagy G?bor: Bezer?dy Gy?z?re eml?kezem k?pekben32
Bezer?dy Gy?z? tisztelet?re aj?nlott tanulm?nyok
Vony? J?zsef: Felesel? ?rt?kek – harm?ni?ban36
S?le Tam?s: Richard Bright l?togat?sa az irgalmas rend p?csi k?rh?z?ban45
Kapronczay K?roly: A B?kay orvos-dinasztia49
Rayman J?nos: A P?cs-Baranyai Fill?r-Sz?vetkezet58
G?bor oliv?r – Szajcs?n ?va: A Vok?ny-Trinit?spuszta lel?helyen v?gzett r?g?szeti leletment?s eredm?nyei67
V?logat?s Bezer?dy Gy?z? ?r?saib?l, elhangzott besz?deib?l
A r?gi ?js?g?r?sr?l85
A r?gi Szent Istv?n napok tanuls?gai86
Az els? l?ghaj?k p?csett87
A p?csi leg-r?l88
?rdekess?gek P?cs k?zeli m?ltj?b?l89
A farsangi b?loz?s vir?gkora a 19. sz?zad v?g?n91
Hogyan utaztunk hajdan?92
Hogyan ?ltek hajdani politikusaink?94
Gondolatok a p?csi farsangok m?ltj?r?l95
Rendelet a p?csi di?kok megregul?z?s?ra96
A fonogr?f p?csi t?rt?nete98
Bezer?dy Gy?z? ?letrajza99
V?logatott bibliogr?fia100

Készleten