P?csi Arck?pek 2. : Hal?sz Rudolf

1,200 Ft

Ez a k?nyv Hal?sz Rudolfnak ?ll?t eml?ket, akinek ?let?tja, munk?ss?ga ma is k?vetend? p?ld?ul szolg?lhat mindannyiunk sz?m?ra.
Az 1957-ben alakult ?s m?ig m?k?d? Mecseki Fot?klub ?tven ?ven ?t adott ?j sz?neket, n?z?pontokat ?s tartalmakat, jelent?s hely?v? ?s b?zis?v? v?lva kult?r?nknak.
Ebben a fontos szellemi m?helyben 27 ?vig ?gyvezet? eln?kk?nt v?gzett ir?ny?t? munk?t Hal?sz Rudolf, sokunk ?Rezs?je”, az ??reg”, mint fot?m?v?sz, a Magyar Fot?m?v?szek Sz?vets?g?nek eln?ks?gi tagja, az EFIAP c?m visel?je, szakfel?gyel?, a diapor?ma m?faj, a fotogr?fia sz?les l?t?k?r? k?pvisel?je ?s n?pszer?s?t?je. E k?tetben bar?tai, munkat?rsai id?zik fel szem?lyis?g?t, dinamikus ?let?t, kit?n? kapcsolatteremt? k?pess?g?t, k?z?ss?gszervez? erej?t, korszer? gondolkod?s?t.
?s legf?k?ppen m?v?szet?t.

Le?r?s

ISBN 9789638676740
Kiad?: P?cs/Sopianae ?r?ks?g K?zhaszn? T?rsas?g
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 100 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 160×225 mm
Tartalom

Ujv?ri Jen?: K?sz?nt?5
Portr?k p?csi ?s baranyai m?v?szekr?l ?s a P?csett gyakran fell?p? vend?gekr?l7
Ag?csy L?szl?, Antal Gy?rgy, B?nky J?zsef, B?rdosi N?meth J?nos, Bizse J?nos, Eck Imre, F?rt?s Gy?rgy, G?bor Jen?, G?dor Emil, Gyarmathy Tiham?r, Handel Edit, Het?nyi J?nos, Ill?s ?va, Iv?nyi J?zsef, Kelle S?ndor, Kolbe Mih?ly, Lantos Ferenc, Makay Ida, Martyn Ferenc, Mendel?nyi Vilmos, Nendtvich Andor, Paulusz Elem?r, Simon B?la, Soltra Elem?r, Szab? Samu, T?th S?ndor, Arkagyij Rajkin, Ferencsik J?nos, Lamberto Gardelli
Visszaeml?kez?sek
A Mecsek Fot?klubr?l67
Tillai Ern?: A Rudi (olykor Rezs?)69
Korniss P?ter: A p?csi sz?l70
Dr. Lajos L?szl?: A Hal?sz Rudi!72
T?m L?szl?: Rudi b?csi a t?z?r73
Harn?czy ?rs: Az ?r?k fiatal76
Romv?ry Ferenc: Szubjekt?v eml?kek di?h?jban78
Somogyv?ry Val?ria: Egy sokoldal? ember81
Eifert J?nos: A bar?tra eml?kezem83
V?logat?s legismertebb fotogr?fi?ib?l86
A P?csi Balett ?nnep- ?s h?tk?znapjai91
?letrajz99

Készleten