P?csi Szemle – 1998/1-2. tavasz-ny

800 Ft

Le?r?s

?P?va Zsolt: Tisztelt olvas?1
?Bezer?dy Gy?z?: P?cs els? ?br?zol?sa a v?ros 16. sz?zadi pecs?tj?n2
?S?ndor L?szl?: P?cs v?ros c?mere6
?K?rp?ti G?bor: Bronzfibula Zeng?v?rr?l11
?Kov?ts Val?ria: Tal?lkoz?sok Marcus Aurelius-szal12
?T?th Melinda: A p?csi d?mm?zeum?18
?K?rp?ti G?bor: Hov? temett?k Janus Pannoniust? F?l ?vezredes rejt?ly21
?Fil?kovity Istv?n: Az els? p?csi horv?t iskola28
?Popovics Istv?n: A p?csi g?r?gkeleti szerb k?polna31
?M?rfi Attila: A p?csi sz?nj?tsz?s kezdete a 18. sz?zadban35
?Erd?dy Gyula: A baranyai iparoktat?s t?rt?nete I.39
?Borsy K?roly: A p?csi nyomd?szat m?ltj?r?l47
?Szirtes G?bor: Aidinger J?nos, P?cs modern k?zigazgat?s?nak megalapoz?ja54
?B. Horv?th Csilla: Zelesny K?roly. Egy p?csi f?nyk?p?sz-karrier a m?lt sz?zadban62
?H?rs ?va: Zsolnay Vilmos eml?ke. A p?csi polg?ri kaszin? serleg?nnep?lyei69
?Benke J?zsef: 80 ?ves az orvosi kar, 75 ?ves a p?csi egyetemi k?pz?s74
?T?sk?s Tibor: K?lt? a B?csk?b?l. Ki volt Lov?sz P?l?84
?B?d? L?szl?: Ki volt Lauber Dezs??87
?Millei Ilona: A p?csi ker?kp?r egyes?let z?szl?ja92
?Romv?ry Ferenc: A fel?j?tott Komarov eml?k9898
?Horv?th Eszter?Romv?ry Ferenc?Vargha Dezs?: P?csett t?rt?nt?100
?? V?rosok a B?k??rt-d?j104

Készleten