P?csi Szemle – 2001/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

Pozs?rk? Csaba: Sopianae korabeli forr?sok ?s feliratos k?eml?kek alapj?n2
?G?l ?va: Puskam?vesek P?csett (1686?1872)12
?Ra?man J?nos: A p?csi gyufagy?rt?s t?rt?nete17
?Szita L?szl?: Haas Mih?ly: Baranya. F?ldirati, statisticai ?s t?rt?neti tekintetben26
?Galambos G?ller Ferenc: Haas Mih?ly p?sp?k, egyh?zt?rt?n?sz (1810?1866)32
?Hajzer Lajos: 150 ?vvel ezel?tt sz?letett j?nosi Engel J?zsef52
?Baranyai Aur?l: A p?csi Littke-pezsg? reg?nye55
?V?r?s Andrea: Borhamis?t?si botr?ny P?csett a 19. sz?zad v?g?n70
?M?rfi Attila: Sz?nh?zi ?let P?csett az antant-szerb megsz?ll?s alatt80
??rdi-Krausz G?bor: Felszabadultunk. 80 ?ve t?rt vissza P?cs az anyaorsz?ghoz90
?Sallay ?rp?d: Az ur?n?rc-b?ny?szat szerepe P?cs 20. sz?zadi fejl?d?s?ben94
?Szirtes B?la: Unok?ink is l?tni fogj?k?104
?T. M?rey Kl?ra: Arc?lek a doh?nyiparb?l, a p?csi doh?nygy?r t?rt?net?nek t?kr?ben110
?Szirtes G?bor: Irodalmi ?r?ks?g?nk ?s a jelen. ?Az emberi aj?nd?k?114
?Kerekes Imre: Ki volt K?sm?rky Istv?n? (1865?1926)119
?T?sk?s Tibor: B?rdosi N?meth J?nos122
?Fekete K?lm?n: In memoriam Ranga L?szl?. ?zenet az ?r?k Ralimez?kr?l (1957?2001)126
?Dunai Imre: T?r, mint millenniumi megeml?kez?s129
?? K?z?p-Mecsek, Tubes ? J?nos kil?t?136
?? Rottrand Hoffmann: Partners?g137
?P?va Zsolt: K?sz?nj?k, Jolka138
?Horv?th Eszter?Romv?ry Ferenc: P?csett t?rt?nt?139
?? Kit?ntet?sek P?cs v?ros napja alkalm?b?l142
?? P?csi Szemle el?fizet?k144

 

Készleten