P?csi Szemle – 2001/4. t

800 Ft

Le?r?s

Romv?ry Ferenc: Tisztelt Olvas?!2
?G?l ?va: P?csi otthonok a 19. sz?zad els? fel?ben3
?B?lint Orsolya: Az 1896-os orsz?ggy?l?si v?laszt?sok P?csett10
?V?rtesi L?z?r: Erreth J?nos, az ellenz?k vez?re19
?Ra?man J?nos: Adatok a p?cs?b?tasz?ki vas?t t?rt?net?hez26
?Szirtes G?bor: A Wigan k?lyh?s-dinasztia40
?Szirtes B?la: A p?csi sz?nb?ny?szat kiemelked? szem?lyis?gei48
?Olasz Istv?n: Hetven ?ve alakult meg a Janus Pannonius Irodalmi T?rsas?g58
?Romv?ry Ferenc: A Zsolnay gy?r 1945-t?l napjainkig68
?Tirkala Ferenc: Ur?n?rc-kutat?s Magyarorsz?gon, 1953?1989 k?z?tt94
?T?sk?s Tibor: M?ricz Zsigmond p?csi ?tjai102
?Radn?ti Ilona: Perls ?rmin p?csi f?rabbi (1853?1914)106
?T. M?rey Kl?ra: Szab? P?l Zolt?n, a Dun?nt?li Tudom?nyos Int?zet megalap?t?ja (1901?1965)113
?Lov?sz Gy?rgy: Ki volt Simor Ferenc? (1901?1978)118
?Boda Mikl?s: ?lt k?zt?nk egy ?r?stud?. In memoriam Rajnai L?szl? (1924?2001)122
?Horv?th Eszter?Romv?ry Ferenc: P?csett t?rt?nt?124
?? P?csi Szemle el?fizet?k128

Készleten