P?csi Szemle – 2002/3. ?sz

800 Ft

? G?bor Oliv?r: Lararium Bakony?r?l? 2

? Bezer?dy Gy?z?: A Zidina k?rny?k. Nyomoz?s a p?csi dominik?na kolostor hely?r?l? 4

? Romv?ry Ferenc: Az aradi v?rtanuk p?csi panteonja? 13

? Ra?man J?nos: A csetnek-p?csi vasgy?r t?rt?nete? 43

? Ernyes Mih?ly: A rend?rs?g elhelyez?se a rend?rpalota meg?p?t?s?ig? 60

? Baronek Jen?: A mecseki parkerd? megnevezett turista?tjai ?s ?p?tett turistapihen?i? 73

? G?l ?va: In memoriam Horv?th Antal (1848?1912) 94

?? Figler Csilla: Zolnai Gyula nyelvtud?s? 98

?? B?r? J?zsef: Rihmer L?szl? b?nyam?rn?k, geol?gus, jog?sz, a p?csi mamut felt?r?ja? 112

?? Ivasivka M?ty?s: A zeneszerz?, a zongoram?v?sz, a n?pzenekutat? Tak?cs Jen? sz?z ?ves 119

?? T?sk?s Tibor: Csorba Gy?z? ?s az ? v?rosa? 129

? Horv?th Eszter?Romv?ry Ferenc: P?csett t?rt?nt…? 133

? ? Kit?ntet?sek P?cs v?ros napja alkalm?b?l? 135

? D?n Tibor: P?cs v?ros d?szpolg?ra Somosi L?szl?? 138

? ? P?csi Szemle el?fizet?k? 140

Készleten