P?csi Szemle – 2003/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

?Sallay ?rp?d: Az ur?nb?ny?szat szerepe a k?v?g?sz?l?si r?mai kori villa ?s mauz?leum felt?r?s?ban2
?G?bor Oliv?r: A k?v?g?sz?l?si r?mai kori villa maradv?nyainak helyzete8
?Fedeles Tam?s: Gilebertus ispot?lyos mester. Az ispot?lyosok k?z?pkori p?csi rendh?z?nak k?rd?se10
?Bezer?dy Gy?z?: A p?csi piac a k?z?pkorban ?s a t?r?k alatt18
?Bir? J?zsef: A hossz?het?nyi sz?nb?ny?szatr?l. a Victoria akna ?s a hird-het?nyi l?vas?t l?tes?t?se26
?Mend?l Zsuzsanna: N?h?ny p?csi ?p?let Zsolnay-f?le majolika ?s pyrogr?nit d?sz?t?s?r?l36
?Ra?man J?nos: A szikv?zgy?rt?s ?s a palackozott Tettye forr?sv?z P?csett44
?Schweitzer G?bor: ?A perzsa hat?ron?. Tuka B?la 1907?1914 k?z?tt a p?csi jogakad?mi?n54
?Rozv?ny Gy?rgy: A Baranya Megyei ?p?t?ipari V?llalat t?rt?nete. II. r?sz80
?Szab? L?szl? Gy.: Id. Reuter Camillo ?s ifj. Reuter Camillo, Kitaibel P?l term?szettud?s p?csi k?vet?i90
?Nagy G?bor: Prinz Gyula (1882?1973)102
?G. T?th K?roly: Jegyzetek a Sorsunk antol?gi?r?l105
?T?sk?s Tibor: D?nes Gizella108
?Szirtes G?bor: Egy B?rdosi N?meth J?nos-vers t?rt?nete112
?Kov?cs Attila: In memoriam Szklad?nyi P?ter (1944?2003)115
?B?kk?sdi L?szl?: Bocz Gyula (1937?2003)118
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt?120
?? Kit?ntet?sek P?cs V?ros Napja alkalm?b?l122
?? ?d?m Antal, P?cs d?szpolg?ra125
?? Gazder Antal: Centen?rium eml?kk?t, 1868?2003. szeptember 11.126
?? R?tfalvi S?ndor: Bacchus, 2003. Hunyadi ?t, Somogyi Pinc?szet127
?? P?csi Szemle el?fizet?k128

 

Készleten