P?csi Szemle – 2004/2. ny

800 Ft

Le?r?s

T?th Henriett: Liber vagy Pri?posz ? Egy dunaszekcs?i vot?v-relief ?rtelmez?se2
?Sallay ?rp?d: Vivat Akad?mia. A magyar b?nyam?rn?k-k?pz?s Selmecb?ny?t?l Miskolcig15
?Ra?man J?nos: A p?csi ?selyemteny?szt?s? t?rt?net?b?l22
?Pilkhoffer M?nika: A honv?d hadapr?diskola ?p?let?nek t?rt?nete32
?figler Csilla: Tolnai Vilmos nyelv?szprofesszor (1870?1937)41
?Nagy Imre G?bor: Majorossy Imre polg?rmester (1847?1927)51
?romv?ry Ferenc: A p?csi m?zeum v?zlatos t?rt?nete 1945-t?l napjainkig64
?Lengv?ri Istv?n: Dombay J?nos ?s a P?cs-baranyai m?zeum?gy. 1938?196188
?Dank? Imre: P?csi m?k?d?sem92
?Baranyai Aur?l: A gy?gyn?v?ny-?gy Barany?ban96
?M?rfi Attila: Eml?kk?nyv Baranyai Aur?l sz?let?s?nek centen?rium?ra104
?T?sk?s Tibor: Illy?s Gyula109
?Mitzki Ervin: Eml?kezni ?s eml?keztetni. A Shoa (Holokauszt) hatvanadik ?vfordul?ja113
?Krass? S?ndor: N?gyezer p?csi sz?zt?z napja116
?? In memoriam Bezer?dy Gy?z? (1934?2004)135
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt…136
?? Eml?kt?bla Zsolnay Vilmos sz?l?h?z?n, J?kai utca 2.138
?? Rig? Istv?n: Kos?rlabd?z? n?, Veress Endre ?t 11.139
?? P?csi Szemle el?fizet?k140

Készleten