P?csi Szemle – 2004/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

Pozs?rk? Csaba: K?s?r?mai antik mot?vumok az ?kereszt?ny mauz?leumban2
?K?rp?ti G?bor?G?bor Oliv?r: R?g?szeti ?sat?s a J?kai utca 13. sz?m alatt11
?Bartusz-Dobosi L?szl?: A jezsuit?k P?csett. 300 ?ve sz?letett Faludi Ferenc16
?Vass Anna: A term?szettudom?nyi oszt?ly t?rt?nete28
?Vass Anna: Eml?kez?s Gebhardt Antalra. 1887?197241
?Nagy Erzs?bet: A JPM R?g?szeti Oszt?lya. T?red?kek 100 ?v t?rt?net?b?l44
?Begov?cz R?zsa: Adatok a N?prajzi Oszt?ly m?ltj?b?l56
?G?l ?va: Az ?j- ?s leg?jabb kori t?rt?neti oszt?ly m?ltj?b?l63
?Ernyes Mih?ly: S?rk?ny ?rmin tiszteletbeli p?csi rend?rkapit?ny 1876?194073
?Mendly Lajos: A sz?nb?ny?szat szerepe P?cs 20. sz?zadi fejl?d?s?ben. I.78
?Szab? L?szl?: Frank K?lm?n. ?vek ?s eml?kek a p?csi gyermekklinik?n. 1935?195088
?Romv?ry Ferenc: Sikl?si ker?mia szimpozion, 1969?200498
?T?sk?s Tibor: M?sz?ly Mikl?s118
?T. M?rey Kl?ra: Babics Andr?s az MTA Dun?nt?li Tudom?nyos Int?zet t?rt?n?sz igazgat?ja122
?R?tfalvi S?ndor: A szent Bertalan szoborr?l129
?Bachman Zolt?n: Mi motiv?lta a tervez?t?132
?Szirtes B?la: B?ny?sz toronyzene az ?goston t?ren134
?Romv?ry Ferenc: Eml?kez?s G?bor Jen?re s?reml?k?nek avat?s?n137
?Juh?sz L?szl?: Aranyrov?st v?s? ?regember. In memoriam B?kk?sdi L?szl? (1939?2004)140
?Orb?n G?bor: Bezer?dy Gy?z? helyt?rt?n?sz bibliogr?fi?ja142
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt…144
?Romv?ry Ferenc: 2004. szeptember 1. P?cs V?ros Napja147
?Romv?ry Ferenc: P?cs V?ros d?szpolg?ra Tak?cs Gyula150

 

Készleten