P?csi Szemle – 2005/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

Fedeles Tam?s: Zsolozsma, zar?ndoklat, hatalmaskod?s. A k?s?-k?z?pkori p?csi kanonokok mentalit?sa2
?Boros L?szl?: A p?csi bazilika fest?szeti programj?nak el?k?pei 1885?189116
?Szirtes B?la: Aki? a f?ld, az? a sz?n… K?tsz?z ?ves t?rv?nyalkot?si vita ?s n?h?ny k?vetkezm?nye29
?Frankovics Gy?rgy: P?csi borok, p?csi sz?l?m?vesek36
?Vargha Dezs?: Fejezetek a p?csi egyh?zi zene t?rt?net?b?l III. r?sz 1889?190047
?M?rfi Attila: Sz?nh?z ?s mozi egy?tt?l?se a 20. sz?zad elej?n P?csett58
?Ra?man J?nos: P?cs szabad kir?lyi v?ros sz?ks?gp?nzei (1919?1921)66
?Zempl?nyi Vera: Szab? Alad?r ?s Aino Hakulinen. P?csi magyar-finn kapcsolatok81
?Szita L?szl?: A t?bornok versre fakadt. Igm?ndy Hegyessy G?z?ra eml?kezve98
?Mel?th Ferenc: Eml?keim a cig?nytelepekkel kapcsolatos k?zeg?szs?g?gyi-j?rv?ny?gyi munk?ss?gr?l108
?T?sk?s Tibor: Galambosi L?szl?112
?Ernyes Mih?ly: A sz?zadfordul? cukrosb?csija116
?Fodor M?rta: In memoriam P?terfia Zolt?n120
?Halmos G?bor: In memoriam dr. Cserta P?ter121
?Szederk?nyi Tibor: In memoriam dr. Kassai Mikl?s122
?Pais Ella Regina: In memoriam B?rsony J?nos 1938?2005123
?K?gy?s S?ndor: G?mb ?s has?b124
?Romv?ry Ferenc: 2005. szeptember 1. P?cs v?ros napja125
?D?v?nyi Zolt?n: P?cs v?ros d?szpolg?ra T?th J?zsef128
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt?130
?? P?csi Szemle el?fizet?k132

 

Készleten