P?csi Szemle – 2005/4. t

800 Ft

Le?r?s

Pozs?rk? Csaba: Beneficiarius olt?r Sopianaeb?l3
?H?bel J?nos: P?cs k?z?pkori templomai ?s kolostorai Michael Haas Gedenkbuchj?ban7
?Horv?th Istv?n?Kikindai Andr?s: Ber?nyi Zsigmond p?sp?k inszurrekci?s serege 1742-ben16
?Vass Istv?n: A mecseki k?sz?nb?ny?szat k?lfejt?ses m?vel?se. A k?lfejt?ses b?ny?szkod?s el?zm?nyei (1782?1952)26
?Boros L?szl?: A 19. sz?zad v?gi P?cs Carl Christian Andreae levelei t?kr?ben36
?Poh?nka ?va: A P?csi P?sp?ki Joglyceum k?nyvt?ra a 20. sz?zad viharaiban48
?Schweitzer G?bor: ?A fiatals?g muzsik?l sz?v?nkben?. Jog?sz?let a P?csi P?sp?ki Joglyceum falain bel?l ?s k?v?l a 19?20. sz?zad fordul?j?n56
?Ra?man J?nos: Adatok a p?csi m?sz?get?s t?rt?net?hez. Az Els? P?csi M?sz ?s G?zt?glagy?r66
?Istv?n Petra Ter?z: A M?ty?s kir?ly utca iskolak?nt m?k?d? ?p?letei76
?M?sz?ros Bal?zs: Szeg?ny- ?s Dologh?z P?csett79
?Tengely Adrienn: Egy elfeledett forr?s a forradalmak kor?b?l. A p?csi J?zus T?rsas?gi Pius Koll?gium. Vall?soss?g ?s M?velts?g ?s Szebb J?v? c?m? f?zetsorozata 1918?19-ben94
?Sallay ?rp?d: ?tven ?ve kezd?d?tt a mecseki ur?nb?ny?szat100
?T?sk?s Tibor: Bertha Bulcsu105
?Olasz Istv?n: Hoffmann Ott? k?sz?nt?se110
?Majd?n J?nos:T. M?rey Kl?ra: Baranya megye telep?l?sei az els? katonai felm?r?s idej?n ? Recenzi?115
?J?zsa Judit: Ko?sz Margit: Nyelvpolitika ?s idegennyelv-oktat?s P?cs v?ros?ban ? Recenzi?119
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt?119
?? P?csi Szemle el?fizet?k124

Készleten