P?csi Szemle – 2006/2. ny

800 Ft

 

Le?r?s

Visy Zsolt: Cella septichora. El?zetes besz?mol? a Szent Istv?n t?ren, az ?kereszt?ny temet? ter?let?n folytatott r?g?szeti kutat?sokr?l? ?3

Kikindai Andr?s?Fedeles Tam?s: R?mai s?rkamra vagy g?tikus k?polna? ?p?tm?ny a p?csi sz?kesegyh?z d?l-nyugati homlokzata el?tt? ?14

Horv?th Istv?n: A p?csi szerzetess?g t?rsadalma 1782-ben I. Ferencesek / Ordo Fratrum Minorum?Kisebb Testv?rek Rendje / OFM 1209? ?22

Bir? J?zsef: M?sf?lsz?z ?v sz?nb?ny?szati pr?b?lkoz?sai Hossz?het?ny ter?let?n? 28

Radn?ti Ilona: ?A j?t?konys?g megment a hal?lt?l?. Adom?nyok ?s alap?tv?nyok a P?csi Izraelita Hitk?zs?gben a dualizmus kor?ban? 42

P?la P?ter: A P?cs-Baranyai Kereskedelmi- ?s Iparkamara 115 ?ves. A gazdas?gi kamar?k t?rt?nete? 50

Mel?th Ferenc: 50 ?ve alakult meg a P?csi V?rosi K?J?L? 79

?hlm?ller Mikl?s: Volt egyszer egy irodalmi sz?npad? 90

Hal?sz G?bor: P?cs b?szkes?ge Az Alexandra Kiad?? 104

T?sk?s Tibor: Kardos Tibor? 111

Ivasivka M?ty?s: Sz?z ?ve sz?letett Ag?csy L?szl?, Nyolczas Ipoly, V?rnagy Viktor? 115

Boros L?szl?: In memoriam Csonka K?roly (1944?2006)? ?122

Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt?? ?123

Készleten