P?csi Szemle – 2006/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

G?bor Oliv?r: A legkor?bbi ?kori eml?k Barany?ban. Szajki leletek a JPM R?g?szeti Oszt?ly?nak gy?jtem?ny?ben4
?Boros L?szl?: Hol temett?k el P?ter kir?lyt?14
?Horv?th Istv?n: A p?csi p?los rend 1782-ben. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae ? Osppe30
?H?bel J?nos: A p?csi d?m le?r?sa Michael Haas Gedenkbuch-j?ban36
?Ra?man J?nos: Baranyai ?s P?csi Gazd?k Szeszf?z? Sz?vetkezete44
?Tengely Adrienn: K?s?rlet a papi c?lib?tus elt?rl?s?re a P?csi Egyh?zmegy?ben az ?szir?zs?s forradalom idej?n60
?Magyarlakin? Gregor Zita: 1956-ban indult a nemzetis?gi n?mettan?rok k?pz?se a p?csi Pedag?giai F?iskol?n67
?Sallay ?rp?d: Az aknam?ly?t?k72
?Rozs Andr?s: P?cs ?s Baranya ?56-os forradalma80
?Romv?ry Ferenc: A p?csi ?56-os eml?km?vek t?rt?nete94
?? Lov?sz P?l: N?gysorosok ?56-b?l111
?Szirtes B?la: Taubert L?szl?: Mecseki b?ny?szeml?km?112
?T?sk?s Tibor: Kolozsv?ri Grandpierre Emil116
?Szirtes B?la: P?cs?Somogy t?rt?net?nek olvas?sa k?zben120
?Szab? L?szl? Gy.: In memoriam Horv?t Adolf Oliv?r 1907?2006.124
?V?rnagy Elem?r: In memoriam Sz?nt? K?roly (1905?2006)125
?? Victor Vasarely: Jel-Szobor126
?Romv?ry Ferenc: 2006. szeptember 1. P?cs V?ros Napja127
?Garadnay Bal?zs: Mayer Mih?ly megy?sp?sp?k P?cs d?szpolg?ra130
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt?132
?? P?csi Szemle el?fizet?k136

 

Készleten