P?csi Szemle – 2007/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

?H?bel J?nos: N?met r?plap az 1664-es Zr?nyi?Hohenlohe hadj?ratr?l3
?Radn?ti Ilona: Az 1907. ?vi P?csi Orsz?gos Ki?ll?t?s ?s V?s?r13
?B?r? J?zsef: A p?csi ?s p?cs-k?rny?ki b?ny?sz ?rtelmis?g szervez?d?se ?s tev?kenys?ge az OMBKE keret?ben34
?Romv?ry Ferenc: A sz?z?ves Zsolnay szobor t?rt?nete42
?H?rs ?va: A Zsolnay M?zeum t?rt?nete72
?Nagy Imre: A Janus Pannonius-sz?veghagyom?ny ?s a Janus-kultusz (?ttorony III.)104
?T?sk?s Tibor: Angyal Endre116
?P?lfy Attila: 150 ?ves a Moh?cs?P?csi Vas?t126
?Palot?s J?zsef: Kelta?r130
?Romv?ry Ferenc: 2007. szeptember 1. p?cs v?ros napja132
?Ujv?ri Jen?: Egy d?szpolg?r polg?rmester ? Toller L?szl?136
?B?d? L?szl?: Viczay Alajos eml?k?re 1943?2007138
?V?rnagy Elem?r: In memoriam Koml?si S?ndor 1920?2007140
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt?141
?? P?csi Szemle el?fizet?k144

Készleten