P?csi Szemle – 2007/4. t

800 Ft

Le?r?s

?F?szerkeszt?i visszaeml?kez?s3
?Fedeles Tam?s: K?rmenetek P?csett a 14?15. sz?zadban4
?H?bel J?nos: N?met nyelv? r?plap P?cs ?s Sikl?s 1686. ?vi ostrom?r?l22
?Szirtes G?bor: Adal?kok a Zsolnay-kultusz t?rt?net?hez. A Zsolnay serleg-?nneps?gek35
?Pavlovics Attila: Tanul? T?rsadalom. Szabad Tan?t?si Orsz?gos Konferencia, P?cs, 199748
?Ivasivka M?ty?s?Kov?cs Attila: Kod?ly Zolt?n ?s muzsik?ja P?csett68
?K?ri Nagy B?la: Egy hazafias p?csi M?V-tiszt a II. vil?gh?bor?ban90
?Nagy Imre: A Nysai repk?ny. Janus Pannonius ?p?csi verseir?l? (?ttorony IV.)96
?T?sk?s Tibor: Hunyady J?zsef108
?K?sz Margit: Az ?j ?retts?gi vizsgarendszer tapasztalatai p?csi k?z?piskol?kban112
?T. M?rey Kl?ra: Recenzi?120
?Nagy Imre G?bor: Recenzi?124
?S?kf?i Tam?s: Eml?kbesz?d a Zsolnay-szobor ?jravat?sakor130
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt?131
?? P?csi Szemle el?fizet?k136

 

Készleten