P?csi Szemle – 2008/2. ny

800 Ft

Le?r?s

?R?tfalvi S?ndor: Romh?nyi Gy?rgy3
?Boros L?szl?: A p?csi Havas Boldogasszony kegyk?polna4
?Nagy Imre: ?Szerencs?tlen csillagzat alatt?? Brodarics Istv?n ?s a Historia verissima (?ttorony VI.)19
?Kov?cs Em?ke: Ir?nyi D?niel P?cs orsz?ggy?l?si k?pvisel?je 1868?187230
?Bir? J?zsef: B?nyat?rsl?d?k, B?nyat?rsp?nzt?rak a p?csi sz?nb?ny?szatban40
?Baranyai P?l ? Baranyai B?lint: Fontana delle Anatre ? A Kacs?s-k?t48
?M?rfi Attila: A boldog b?keid?k utols? ?vei P?csett. Arat? Jen? visszaeml?kez?sei 1909?1914. II. r?sz63
?G?sp?r Gabriella: Halasy-Nagy J?zsef a P?csi Erzs?bet Tudom?nyegyetem rektora, tudom?nyszervez? filoz?fus76
?Ivasivka M?ty?s ? Kov?cs Attila: Tak?cs Jen? ?s muzsik?ja P?csett81
?T?sk?s Tibor: ?rsi Ferenc93
?Gyenizse P?ter?Nagyv?radi L?szl??Pirkhoffer Ervin: P?cs domborzati k?pe, P?cs be?p?tetts?ge97
?Zempl?nyi Vera: Dr. Barri Istv?nn? tan?rn? ? Ili n?ni 100 ?ves104
?Mattyasovszky Zsolnay Zs?fia: Mattyasovszky Zsolnay P?tern? ? Maritta eml?k?re113
?P?va P?ter: In memoriam dr. Kurnik Ern? 1913?2008118
?D?k?ny Sixtus: In memoriam dr. Marosi C?z?r 1925?2008119
?Onhausz Mikl?s: Recenzi? ? A P?csi Egyh?zmegye ezer ?ve120
?Romv?ry Ferenc: Zsolnay Vilmos sz?let?snapj?ra124
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt?128
?? P?csi Szemle el?fizet?k132

 

Készleten