P?csi Szemle – 2008/4. t

800 Ft

Le?r?s

?? R?tfalvi S?ndor: Janus Pannonius s?reml?ke a Bazilika altemplom?ban3
?G?bor Oliv?r: Sopianae temet?i ?p?leteinek sorsa 18. sz?zadi ?jrafelfedez?s?kig4
?Magyar Zsolt: R?g?szeti kutat?s a volt budai k?lv?rosi temet? ter?let?n15
?Nagy Imre: A k?t Istv?nffy ?s Telegdi Mikl?s (?ttorony VIII.)20
?Borsy Judit: A p?csv?radi Nagyboldogasszony templom ?p?t?s?nek t?rt?nete (1757?1848)32
?Boros L?szl?: A p?csv?radi templom 18. sz?zadi festm?nyei44
?G?llos Orsolya: 150 ?ves a neog?tikus p?csv?radi V?rosh?za54
?Ra?man J?nos: A p?csi l?gszeszgy?r ?s a l?gszeszvil?g?t?s t?rt?nete 1820-ig61
?B?r? J?zsef: Rad? Alad?r b?nyam?rn?k ?lete, szakmai tev?kenys?ge79
?M?rfi Attila: A boldog b?keid?k utols? ?vei P?csett. Arat? Jen? visszaeml?kez?sei 1909?1914. IV. r?sz.86
?T?sk?s Tibor: Arat? K?roly100
?Ivasivka M?ty?s?Kov?cs Attila: Igor Stravinszky muzsik?ja P?csett106
?T?th S?ndor: Egyszer volt egy Herda J?nos114
?H?bner M?ty?s: Recenzi? ? B?ny?szat ?s ?p?t?szet P?csett a 19?20. sz?zadban116
?M?rcz R?bert: Recenzi? ? P?csi, baranyai olimpikonok 1908?2004118
?Horv?th Eszter: P?csett t?rt?nt120
?? P?csi Szemle el?fizet?k124

 

Készleten